Šventos giesmės

V.Megre knygų skaitytojų kūryba.
Svajonės, eilėraščiai, mintys...

Moderatorius: Visi tvarkytojai

Skelbti atsakymą
Filosofas
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Ant 05 22, 2007, 17:49

Šventos giesmės

Standartinė Filosofas » Ant 08 14, 2007, 3:51

Giesmės šv. Juozapui

MARIJOS IR JĖZAUS GLOBĖJAU BRANGUS,
o Juozapai, šaukiąs Tavęs štai žmogus.
nelaimės mus spaudžia, dejuojam varguos,
globok iš dangaus mus, užtark ir paguosk!

Palaimintas tėve Tu darbo žmonių,
išmelsk mums iš Dievo gausių dovanų.
Tu Jėzų turėjai prie savęs arti,
mus stiprink, kad būtume dorybėj tvirti.

Tu Jėzaus Bažnyčios globėjas esi,
Todėl Tavęs prašo krikščionys visi:
Išmelski palaimos Tu darbui žmogaus,
nuvesk mus pas Jėzų į laimę dangaus.


Giesmės šv. Marijai

SVEIKA, MARIJA, MOTINA DIEVO,
dangaus mums duota naujoji Ieva!
Atmint mus teikis savo širdyje,
melsk už mus Dievą, - Sveika, Marija!

Sveika, Mergele, nesuteptoji,
kančioj mus guodi, ligoj globoji;
o kvepiančioji dangaus lelija,
duok sveiką orą, - Sveika, Marija!

Tu žemei Dievą gimdei, penėjai,
dangaus Valdovą, mūs Atpirkėją;
tegul mūs šaliai palaima lyja,
gink mus nuo bado, - Sveika, Marija!

Tu mirtį savo Sūnaus regėjai,
ašaras graudžias po kryžiumi liejai;
per savo kančią lyg Kalvariją
duok mums kantrybės, - Sveika, Marija!

Šventa Mergele, pilna malonės,
vienybę platink, sutaikink žmones,
naikink rūstybę visų širdyje,
suteik ramybę, - Sveika, Marija!

Motina šventa,visų tyriausia,
duok nekaltybės dorą brangiausią,
naikink širdyje pikto vergiją,
duok Dievo meilę, - Sveika, Marija!

O Karaliene visų šventųjų,
išgirsk meldimą žmonių kaltųjų,
neleisk mums žūti baisioj ugnyje,
nuvesk į dangų, - Sveika, Marija!


Ave. Maria Stella.

Sveika, Jūrų Žvaigžde, mūsų laimės laide!
Motina Mergele, šviesk į Dangų kelią.
Apreiškimą gavus, sutikimą davus,
grąžinai Tu Dievui nepaklusnią Ievą.
Tu vartus atvėrei į Tėvynės gėrį,
melsk šviesos, stiprybės, keltis iš kaltybės!
Motinišką širdį mums atskleisk; tegirdi
Jėzus mūs meldimą Tavo užtarimą.
Įstabi Mergele, duok ir mums Tą galią
vis ugdyt skaistybę, sieloje ramybę.
Jėzui duok tarnauti, saugiai nukeliauti
ten, kur Jį išvydę, jausim džiaugsmą didį.
Tau garbė, o Dieve - ir Sūnau, ir Tėve,
ir Dvasia šventoji! Trims-garbė bendroji.


Vakaro Marijai

Arti naktis, užmigo pievų gėlės,
Ramu širdy ir taip tylu laukuos.
Tu ateini, o vakaro Marija,
Uždegti laimės žiburį namuos. 2k

Pavaikščiok dar po žalią mūsų kaimą,
Palaimink derlių, rūpesčius žmonių,
Artoją, kurs vagas per dieną guldė
Ir jo laukus išplaukusių rugių. 2k

O kiek žmonių baltojoje palatoj
Nemigs, budės ir šauks Tave: ateik.
Pabūk su. jais, o vakaro Marija,
Paguosk, ramink, stiprybę jiems suteik. 2k

Tėvynę mūs apsaugoki nuo priešų –
Tave taip prašo kryžių Lietuva
Globoki ją, mylėk karštai Mariją,
Nes ji yra, ir visad bus Tava. 2k

Arti naktis, užmigo pievų gėlės,
Baigti darbai ir rūpesčiai dienos
Labos nakties, o Lietuvos Marija,
Brolau, sesut ir jums nakties geros. 2k

Amen

Skelbti atsakymą