Leidimas statytis ūkininko ūkyje

Visa, kas susiję su Giminės sodybomis

Moderatorius: Rolandas

Skelbti atsakymą
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Leidimas statytis ūkininko ūkyje

Standartinė Uosis »

Sveiki :)

Kadangi daug kalbame apie tai, kad ūkininkams galima nekeičiant žemės paskirties kurti sodybvietę ir statytis gyvenamuosius ir ūkinius pastatus, pamaniau, kad vetetų čia įdėti Lietuvos Vyriausybės nutarimą, kuriame šios teisės apibrėžiamos :)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

1995 m. gruodžio 22 d. Nr. 1608

VilniusDėl Statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo


Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Patvirtinti Statybų privačioje žemėje reglamentą (pridedama).


Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževičius


Statybos ir urbanistikos

ministras Julius Laiconas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608Statybų privačioje žemėje reglamentas1. Žemės ūkio paskirties žemėje laikomasi šių nuostatų:

1.1. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka įregistruoto ūkininko ūkio savininkai gali statyti naują ūkininko ūkio sodybą su jų ūkinei veiklai reikalingais pastatais tik toje vietoje, kuri yra numatyta žemės reformos žemėtvarkos projekte.

Žemės reformos žemėtvarkos projektas (su ūkininkų ūkių sodybų išdėstymu) turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis, kaip ir detalieji planai.

Tokia pat tvarka ūkininko ūkio sodybą gali statyti nuomininkas išnuomotoje ūkininko žemėje ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui bei asmuo naudojamoje ūkininko žemėje pagal panaudos sutartį ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu tai leidžiama žemės nuomos (panaudos) sutartimi;

1.2. kai žemės reformos žemėtvarkos projekte formuojant ūkininko ūkio žemėnaudą nenumatyta sodybos vieta, ūkininkui pageidaujant, sodybos vietą nustato savivaldos vykdomosios institucijos architektūros tarnybos, apskrities valdytojo administracijos rajonų žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos ir Aplinkos apsaugos ministerijos regiono departamento specialistai. Jeigu prie būsimosios sodybos reikia nutiesti kelią ar elektros liniją per kitų fizinių ir juridinių asmenų naudojamas žemėnaudas, nustatant ūkininko ūkio sodybos vietą, dalyvauja ir žemės reformos žemėtvarkos projektą rengiančio instituto (įmonės) specialistas. Nustatyta ūkininko ūkio sodybos vieta pažymima žemės reformos žemėtvarkos projekte ir ūkininkui išduotame žemėnaudos plane.

Ūkininkas dėl ūkio sodybos vietos nustatymo kreipiasi į savivaldos vykdomosios institucijos architektūros tarnybą;

1.3. statant pastatus ūkininko ūkyje, būtina laikytis nustatytos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties;

1.4. privačios žemės ūkininkų ūkiai gali būti skaidomi į du ar daugiau sklypų (išskyrus įstatymų numatytus atvejus). Kai atidalytas žemės sklypas nustatytąja tvarka įregistruojamas kaip ūkininko ūkio žemėnauda, jame nustatytąja tvarka gali būti kuriama nauja ūkininko ūkio sodyba;

1.5. vykdyti statybą kituose privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypuose galima tik pagal patvirtintus detaliuosius planus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 776 "Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 1994, Nr. 66-1276) nustatyta tvarka pakeitus pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį;

1.6. asmeninio ūkio žemėje, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, gali būti statomi ūkiniai pastatai, kurių reikia asmeninio ūkio žemei naudoti. Tokių pastatų statybos vieta suderinama su savivaldos vykdomųjų institucijų architektūros tarnybomis ir Aplinkos apsaugos ministerijos regiono departamentu.

2. Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama pagal parengtus detaliuosius planus šių miškų savininkams, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai.

3. Žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybvietėse galima statyti naujus gyvenamuosius (vietoj buvusiųjų), taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius namus ir statyti reikiamus ūkinius pastatus.

4. Kitos paskirties žemės sklypuose (privačioms namų valdoms išdėstyti, įvairios paskirties gyvenamiesiems, socialiniams ir pramoniniams objektams statyti ir eksploatuoti) laikomasi šių nuostatų:

4.1. žemės sklypų savininkai gali statyti savo žemės sklypuose gyvenamuosius namus ir ūkinius bei pagalbinius pastatus, kai tokia statyba yra numatyta patvirtintuose detaliuosiuose planuose.

Tokia pat tvarka gali statyti šiuos pastatus nuomininkai ir asmenys, naudojantys žemę pagal panaudos sutartis, jeigu tai leidžiama žemės nuomos (panaudos) sutartimi;

4.2. esamų privačių namų valdų žemės savininkai ir nuomininkai naudojamuose žemės sklypuose gali statyti naujus gyvenamuosius namus (vietoj buvusiųjų), perstatyti ar išplėsti esamus gyvenamuosius namus ir statyti reikiamus ūkinius bei pagalbinius pastatus. Esamoje namų valdoje statyti kitą gyvenamąjį namą ar ūkinės-komercinės paskirties pastatą galima tik pagal detalųjį planą atidalijus žemės sklypą ir įregistravus Valstybinio žemės kadastro duomenų registre naują žemės sklypą. Žemės sklypo padalijimo planą, parengtą Žemės
ūkio ministerijos nustatyta tvarka, derina savivaldos vykdomosios institucijos architektūros tarnybos ir tvirtina apskrities valdytojas;

4.3. privačios žemės sklypas gali būti skaidomas į du ar daugiau sklypų (išskyrus įstatymų numatytus atvejus), kuriuose numatyta statyti gyvenamuosius namus, visuomeninės ir ūkinės- komercinės paskirties pastatus, tik tuo atveju, jeigu ši statyba nustatyta teritorijų planavimo dokumentuose ir išlieka nustatytasis sklypo dydis, taip pat užstatymo tankumas bei pobūdis.

5. Teritorijų detaliuosius planus nustatytąja tvarka rengia savivaldybės iš savo biudžetų lėšų arba pagal susitarimą su savivaldybe - žemės naudotojai.

6. Visuose žemės sklypuose, nurodytuose šiame reglamente, statybą galima pradėti tik pagal nustatytąja tvarka parengtus projektus ir gavus atitinkamą leidimą.
Leonardas
Pranešimai: 237
Užsiregistravo: Šeš 10 05, 2002, 20:42
Miestas: Kaunas - Sukiniai

Kaip pakeisti žemės sklypo paskirtį

Standartinė Leonardas »

dar ta pačia tema radau teisininko komentarą Kaip pakeisti žemės sklypo paskirtį
Gyventi pagal sąžinę
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Sveikas Leonardai :) Nezinau kiek ilgai veiks tavo ideta nuoroda, tad noredamas apsidarausti ir isaugoti sia naudinga informacija idedu ja cia.

Informacija paimta is http://www.lrt.lt svetaines:

Kaip pakeisti žemės sklypo paskirtį

Jūsų klausimas: turiu 1 ha žemės sklypą (žemės ūkio paskirties) ketinu statyti namą, ar ne geriau būtų stoti į ūkininkų sąjungą ir šitaip „sutvarkyti" visus projektavimo klausimus? Atsako teisininkė Ieva Česnavičiūtė.

LTD narė Ieva Česnavičiūtė :

Iš tiesų, žemės ūkio paskirties žemėje gyvenamosios paskirties pastatas – gyvenamasis namas, stovėti negali, nes tokioje žemėje, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, gali būti statomi tik ūkiniai pastatai ( klėtis, daržinė, tvartas, malkinė, garažas ir pan.) ūkio žemei naudoti.

Žemės ūkio paskirties žemės sklype statyti naujus statinius, tarp jų ir gyvenamosios paskirties, gali tik įregistruoto ūkininko ūkio savininkai, nes pagal LR Žemės įstatymą, Žemės ūkio paskirties žemei priskiriami žemės plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio produktų gamybai, tarp jų žemės naudotojui (ūkininkui, įregistravusiam ūkininko ūkį) priklausančiais gyvenamaisiais namais ir ūkiniais statiniais užstatyti plotai, jeigu jie nesuformuoti atskirais sklypais, kiemai, žemė, tinkama paversti žemės ūkio naudmenomis, žemės plotai, užstatyti statiniais, naudojamais veiklai, susijusiai su žemės ūkio produkcijos gamyba. Taigi įregistravus ūkininko ūkį, Jums atsirastų galimybė savo sklype pasistatyti gyvenamąjį namą. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre reikia pateikti šiuos dokumentus:
1) asmens prašymą įregistruoti ūkį;
2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3) ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijas;
4) registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopiją;
5) dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.


Galima ir kita alternatyva – atidalinti dalį žemės iš turimo sklypo, suformuoti atskirą sklypą ir pakeisti minėtos žemės sklypo dalies pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į namų valdą, kuri skirta gyvenamiesiems namams ir statiniams statyti ir/ar rekonstruoti . Bet šita galimybė yra įmanoma, jei yra patvirtintas detalusis planas. Norint pakeisti žemės paskirtį, reikia pateikti prašymą apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui, kuriame turi būti nurodomi žemės naudojimo paskirties pakeitimo motyvai, pageidaujama nustatyti pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis. Prie prašymo pridedama: pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį kopija; valstybinės žemės nuomos sutarties kopija, jeigu žemės sklypas išnuomotas; žemės sklypo plano kopija; žemės sklypo detaliojo plano kopija; savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kai melioruotoje žemėje naikinami nuosavybės teise valstybei priklausantys melioracijos statiniai dėl jų vertės ir atlyginimo sąlygų.
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Dobė
Pranešimai: 675
Užsiregistravo: Pir 09 26, 2005, 8:58
Miestas: Vilnius

Standartinė Dobė »

sveiki :h:

norėčiau paklausti, gal kas praktiškai susidūrėte su namo statybos ūkininko ūkyje formalumais? ko reikalaujama? kiek žinau, reikia nueiti pas vietos architektą, o su kuo dar reikia derinti? ar yra kokie nors apribojimai namui, komunikacijoms, jei sklypo paskirtis yra žemės ūkio? :roll:

jei nors ką žinote, prašau, parašykite, būsiu labai dėkinga :D
Dievo karys
Pranešimai: 398
Užsiregistravo: Pir 07 25, 2005, 5:37

Standartinė Dievo karys »

jei tureciau zemes dokumentus tai galeciau atsakyti
na o dabar...
do pervoj zvezdy nelzia, zhdioms
kamala
Pranešimai: 101
Užsiregistravo: Tre 11 27, 2002, 12:21
Miestas: Klaipeda

Pirtelė

Standartinė kamala »

Gal kas žinote ar galima statyti pirti žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant jos paskirties. Žemėje jau stovi namas ir tvartas-tai seni pastatai. Ūkininko ūkis registruotas.
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Nežinau, bet paskambinusi į Klaipėdos rajono savivaldybę gali pasiteirauti, kas žinotų :)
Yra tik vienas Dievas ir jis yra visur :)
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Nuo 2006 m. spalio mėn. ūkininko sodybos kurti ir pastatų statyti ūkininkams nebeleidžiama tais atvejais kai sklypas buvo suformuotas padalijant kitą skypą. Su tokia situacija susidūrėme Sidabriuose. Mūsų didelis sklypas pagaliau per tris metus buvo išdalintas į atskirus sklypus, tačiau šiuo metu nėra realios juridinės galimybės pradėti statybas.

Aplinkos ministerijos raštas kuriuo draudžiama išduoti leidimus tiems ūkininkams, kurių sklypai suformuoti padalinant sklypą atrodo taip - Paveikslėlis

Jis turėtų galioti tol, kol Seimas priims teritorijų planavimo ir dar kažkokio įstatymo pataisas reglamentuosiančias griežtesnį leidimo statybai išdavimą.
Dobė
Pranešimai: 675
Užsiregistravo: Pir 09 26, 2005, 8:58
Miestas: Vilnius

Standartinė Dobė »

tad kokia būtų išeitis? :roll:
Dobė
Pranešimai: 675
Užsiregistravo: Pir 09 26, 2005, 8:58
Miestas: Vilnius

Standartinė Dobė »

pati ir atsakysiu - vis tiek statytis, nėra ko laukti :mrgreen:
Romas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: Ket 11 21, 2002, 15:38
Miestas: Vilnius

Re: Leidimas statytis ūkininko ūkyje

Standartinė Romas »

Pagaliau priimti Ukininko ukio istatymo ir Teritoriju planavimo istatymo pakeitimai:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska ... _id=312434
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska ... _id=312433

Kol kas istatymai nepaskelbti, bet tai tik formalumas. Sekiau šiuos projektus visą laiką. Pradžioje tai buvo tam tikru grupuociu ideja dar labiau suvarzyti statybas. Be zemes ploto apribojimo, dar buvo apribojimas del uzdirbamu pajamu, atseit, kad negaletu statytis netikri ukininkai. Manau, ukininkai tai grupei zmoniu, is tikruju, nelabai rupejo. Ir cia Seimas pasirode aukstumoje. Atvirksciai projekto rengeju norui, suvarzymai buvo atmesti, paliekant tik 0.5 ha apribojima. Projektai buvo priimti aiskia balsu dauguma. Ir cia staiga isikiso prezidentas ir uzvetavo. Neaisku, ar del visisko nesusigaudymo, ar del kuriu nors patareju intereso. Siule apribojimus 3 ha ir pajamas is zemes ukio. Tai keite situacija. Nes veto atmetimui reikia 71 balso. Seimas vel nepasisiukslino ir prieme, berods, viena istatyma 85, kita - 71 balsu. Balsavo pries tik saujele neaisku kuo suinteresuotu veikeju.
Dobė
Pranešimai: 675
Užsiregistravo: Pir 09 26, 2005, 8:58
Miestas: Vilnius

Re: Leidimas statytis ūkininko ūkyje

Standartinė Dobė »

Sveiki,

man ir mano kaimynams iš Voskonių irgi rūpi tie leidimai statytis. gal kas galite paaiškinti, ar dabar keičiasi situacija tiems ūkininkams, kurių sklypai suformuoti padalinus didelį sklypą, kaip Sidabriuose? kiek žinau, ir jūs, Romai ten kuriatės. ar tie įstatytmų papildymai ir pakeitimai dabar mums, kurių sklypai buvo suformuoti padalinus, leidžia statytis kaip ūkininkams,t.y. be detaliųjų planų? kiek suprantu, tas aplinkosaugos ministerijos raštas, kurio faksimilė yra šioje temoje aukščiau, jau neturėtų galioti?
pačiame ūkininko ūkio įstatyme su naujausiais pakeitimais tokio draudimo neįžiūrėjau, bet gal kažko neįžiūrėjau teritorinio planavimo įstatyme?
Skelbti atsakymą