The Wizard of Oz - Az šalies burtininkas

Forumas besidomintiems Lietuvos ir Žmonijos tikrąja istorija. Dolmenai.

Moderatoriai: Rolandas, Visi tvarkytojai

loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

The Wizard of Oz - Az šalies burtininkas

Standartinė loreta »

Pasaka, ar ne pasaka? Kas buvo tas AZ šalies žynys? Anastasijos užvesta ant kelio, pradėjau mąstyti apie tuos minimus išminčius. Kaip apie juos daugiau sužinoti? Prie to prisidėjo "Samogitijos" autoriaus Charles L.Thourot Pichel cituojami Emmanuel Kant žodžiai, kad lietuvių kalba turi būti išsaugota, nes tai - raktas į visas, ne tik filologines, bet ir istorines mįsles."
Aš mąsčiau, jeigu pats E. Kant-as taip sakė, reiškia tai - netušti žodžiai. Grįžkime prie išminčių. Neveltui jie buvo taip vadinami. Kokios dar žinios apie juos mums prieinamos? Nagi, manyčiau, kad jų vardai yra užkoduoti žmonių kalbose, ypač lietuvių. Tokiu būdu, žynių vardai per amžius yra minimi, o patys išminčiai tokiu būdu semia žmonių energiją ir vykdo savo užmačias.
Pamąstykime giliau. Amerikiečių taip mėgstama pasaka "Az šalies burtininkas", tai ne šiaip sau vaikams pasakėlė. Jeigu būtų tik pasaka, šio išminčiaus vardo mes nė nežinotume; bet jis, gudrutis, sugebėjo užkoduoti savo vardą daugely kalbos žodžių. Atsiverskime žemėlapį ir pradėkime "kelionę": suraskime AZovo jūrą. Po to ieškokime KaukAZo (kaukas AZ). Toliau suraskime AZerbaidžianą. Štai, ir žinome žynio kilimo vietą. Palyginę su Anastasijos pasakojimu, arčiausiai tiesos yra MOZės vardas, kuriame randame užkoduotą OZ, arba AZ. Amerikiečiai rašo Oz, taria - az. Mūsų kalboje žodžių su az, arba oz yra daug. Pasigilinus, jų prasmė tikrai įdomi. Kai kur atsiranda virs Z paukščiukas. Turbūt paįvairinimui, nuvedimui nuo tiesos. Kai kur įsiterpia kokia raidė ir pan. Taigi, turime Mozės vardą. Jis vienas tų žynių. Jo vardas lietuvių kalboje sutinkamas daug kur, tokiuose žodžiuose, kaip mAZgas, vAZa, mOZaika, rOŽė, grAŽus, mAŽas, grĄŽa, strAZdas, OŽka, dAŽai, dAŽnas, etc. Žodyje BARZDA, randame užkoduotą BARDĄ OZ.
Įdomu, kad pradėjus gilintis, atsiveria visa istorija, kaip sakė Kant-as. O kaip su kitomis kalbomis? Rusų kalboje, tiesiog malonumas ieškoti užkoduotos žynių vardų prasmės. Vien, ko vertas žodis glaz, kuriame aiškiai randame "glavnyi AZ". ZARIA, skaitydami atvirkščiai, suvoksime, kad tai JAR AZ. Jar, tai ir Arūnas, ir Ardžūnas ir pan...; mAZj (tepalas), RiAZanj (miesto pavadinimas), ZAbytj (užmiršti)- skaitytume bytj AZ (būti AZ); za moriami, za lesami...; man patiko žodis magAZin (parduotuvė, arba krautuvė), kurio prasmė tikrai aiški MAG AZ.
Rodos, vienas iš žynių - burtininkų jau žinomas. O kiti? Mąstykime toliau. Egipte buvo garbinamas saulės dievas RA. Ach, toliau, malonumas. RA vardą rasime daugely žodžių, kaip kaRAs, RAštas... Ar ne RA ir įvedė raštą?, prisiminkime Egipto hieroglifus. RAgana, pRAgaRAs. Ir žodyje ARARAtas, net du kartus. aRAbas, jūRA. BRAZilija - šiame žodyje randame dviejų žynių vardus: RA ir AZ.
Nekantriai toliau ieškau atsakymų. O kiti, kiti žyniai? Kokie jų vardai? Manyčiau, kad KA, UR (arba RU), MA (arba MU) ir GA. Štai ir turėtume visus šešis. KA, tai būtų rusų tautosakoje minimas KAŠČEI BEZSMERTNYI. Pradėjus ieškoti kelių žynių vardų viename žodyje, rastume gražių pavyzdžių. KARAMAZovai. Tai ir KA, ir RA, ir MA, ir AZ. Net keturi. KARAkuMŲ dykUMA: ir KA, ir RA, ir MU... IRAKAs, IRAnas, TURkija, RUsija... Krišnaitų taip mėgstaMA MAntRA turi žodį RAMA, net dviejų žynių užkoduotus vardus. BURtinINKas, tURbūt buvo inkas UR, kaip ir sfINKsas, kurį žinojo inkai...
Anastasija todėl ir norėtų, kad mes išmoktume tikRĄją GAmtos KAlbą ir susigRĄŽintume žinias ir sugebėjimus užsiimti tikRA kūryba.
Sėkmės ieškojimuose ir atRAdimuose.
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

OAZĖ - O, didysis AZ-e
Rusiškai raz (kartas) Ra ir Az. Galima manyti, kad jie tiesiog buvo susitapatinę, tas AZ ir RA. Gali kilti įtarimas, kad tai buvo vienas asmuo.
Ma turbūt priskirtume moteriškai giminei. Būčiau priskyrusi ir KA, bet radau Dailės istorijos knygoje Ka-Aper (Sheikh el Beled) skulptūros nuotrauką, iš Egipto Ankstyvojo Dinastinio periodo; iš jo kapavietės. datuojamą 2400b.c. Apie šį asmenį rašoma, kad jis asistavo karaliui dvasinėje plotmėje. Į medinės skulptūros akis įdėtas kalnų kristalas, kas suteikia veidui nepaprastą gyvybingumą.
Mes žinome, kad pačius faraonus valdė žyniai.
Štai ir ABRAKADABRA.
Ieškojimai tuo nesibaigia.
Būčiau linkusi manyti, kad ne vienas magas (MAG AZ) taip linksminosi. Matyt, jie mėgdavo kur tai susibūrę "paposėdžiauti", tipo, "Jaltos konferencijos". Viena vietelė man neduoda ramybės:MADAGASKARAS.
Nagi, prisidėkite pasakos-ne pasakos ieškojimuose :wink:
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

Taip, greičiausiai, s buvo z ( o gal atvirkščiai?)
Man smagu buvo pasijuokti iš rasto az anglų kalboje. AS GOOD, AS IT GETS. Tokiu pavadinimu ir nuotaikingas filmas yra pastatytas. Amerikiečiai as taria ez. Tai versčiau šitaip: AZ yra geras, AZ tai gauna (atsiet, viską turi).
Sekančiam kartui turiu dar įdomesnių "atradimų".
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

Mes čia gal ir ne vienos, nes daug kas skaito, tik nekomentuoja.
Taigi, sakyčiau, kad išminčiai labai sumaniai apgalvojo kalbas. Vien ko vertas rusų kalbos žodis RABOTA. Čia ne tik randame RA, bet žodžio prasmę paaiškina pirmos trys raidės RAB. Vergas. Darbas=vergas. Nemanyčiau, kad tai atsitiktinis sutapimas.
Grįžtant prie žodžio AZIJA, perskaitę jį rusų kalboje ir išskirstę, aiškiai suprasime: AZ i JA. Kasgi tas "ja?" Būčiau linkusi galvoti, kad tai AZo antra pusė. Radau vienoje knygoje apie rusų istoriją paminėta, kad kada tai šalį valdė moteris vardu Azija. Štai ir išeitų Az i JA - Az ir aš. O gal panašiai buvo, kaip su Faraonais?- išminčiai valdė, o faraonai soste sėdėjo :wink:
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

Kiek kitaip išvestas lietuviškas žodis „darbas“. Jeigu interpretuotume rusiškai, tai pirmos trys raidės reikštų dovaną, o jas perskaičius atvirkščiai, būtų rad, kitaip sakant, džiaugtis dovana. Tiktai, kas turi džiaugtis darbo dovana? Ir koks turi būti, tas darbas, kad juo džiaugtumėmės? Bet kaip čia išeitų su rusišku žodžiu bard, kurio tris pirmas raides perskaičius antraip, būtų rab? Ar tai po to seka žodis rabota?..
Grįžtant prie Senovės istorijos, negaliu nepaminėti AZTEKŲ. Kaip bebūtų keista, bet per kelis žodynus perėjus, jų vardo lietuviškai neradau. Todėl remsiuos angliška Dailės istorija. Ten gan išsamiai
aprašyta AZtekų tauta, kurie gyveno po Toltekų (Toltec) pietų-centrinėje Meksikoje. Toltekai, kaip rašoma, buvo "daiktų gamintojai" (gal iš čia ir turime žodį technika?-mano pastaba), kurių galinga barbariška gentis įsiveržė iš šiaurės. Manoma, kad to pasėkoje žlugo Klasikinės civilizacijos.Toltekų sostinė Tula klestėjo nuo 900AD iki 1200. Jie buvo puikūs politiniai organizatoriai ir kariniai strategai, ir dominavo dideles žemių dalis šiaurinėje ir centrinėje Meksikoje, Yucatan-e ir Gvatemalos aukštumose. Jie buvo gerbiami, kaip visa sugebantys meistrai ir vėliau jų palikuonys didžiavosi kilimu iš toltekų...
Legendose sakoma, kad Tulos mieste kilo kova tarp taikingųjų ir karo siekiančių ir baigėsi militaristų pergale. Po to sekė karinis režimas, kuris įamžintas keturiose grandiozinėse akmens skulptūrose, vaizduojančiose ginkluotus atlantidus, kurie buvo pastatyti virš piramidės Tuloje, kaip atrama šventyklai (neišlikusiai).
Po to Meksikos Slėnyje sekė amžius anarchijos. Barbariški įsiveržėliais iš šiaurės įsikūrė ant toltekų griuvėsių ir naudojosi jų kultūriniu palikimu, kol neatėjo paskutinė šiaurinių įsiveržėlių banga. Tai buvo AZTEKAI, vadinami "žmonėmis, kurių veido niekas nežinojo". Tetruko praeiti kelias generacijas ir jie iškilo į Tepanec imperialistus. Aztekai garsėjo žiaurumu karuose ir negailestingumu taikos metu. Religijos tikslas buvo tarnauti valstybei. Nykstantys žmonių aukojimo ritualai toltekų laikais, vėl buvo atgaivinti. Aztekai tikėjo, kad jų dieviška misija buvo propaguoti genties dievo Huitzilopochtli, kolibrio-karo dievo, kultą. Aztekų sostinės Tenochtitlan griuvėsiai yra tiesiai po centrine Meksikos miesto dalimi. Pagrindinis statinys buvo Didžioji šventykla ( Templo MAyor), dviguba šventykla-piramidė, pagerbianti dievus Huitzilopochtli ir Tlaloc, lietaus dievą. Paminėsiu, kad azteku karalius buvo Moctezuma.
jasmin
Pranešimai: 653
Užsiregistravo: Ket 05 22, 2003, 17:17

Standartinė jasmin »

negaliu nepaminėti AZTEKŲ. Kaip bebūtų keista, bet per kelis žodynus perėjus, jų vardo lietuviškai neradau.
actekai

bet kuriuo atveju, tai nėra senas lietuviškas žodis, nes reik manyt senovės lietuviai, baltai ar kas tais laikais bebuvo su jais nebendravo ir ryšių nepalaikė :), taigi ir tokio pavadinimo neturėjo.


MA-MA. Pirmas žodis, kurį daugelis mūsų pavartoja. :)
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

Na štai, ir prieisim prie tiesos...
Toliau besigilinant į žodžių prasmę, atsiveria vis daugiau atsakymų. Palyginčiau tai su trijų dimensijų paveikslėliais, į kuriuos pažiūrėjus paprasta akimi, pamatai tik spalvų ir formų derinius. Šiek tiek pasitreniravus, gali pamatyti visai ką kitą!
Šiandien labai norėčiau pasidalinti su jumis žodžio
Izraelis anglišką variantą: ISRAEL. Iš kur kilęs šis žodis? Google panaršinėjus, radau paaiškinimą, kad šis žodis kilęs iš patriarcho Jakob (Jokūbo), kitaip Izraelio, palikuonių. Tik tiek...Ką patys galėtume išmąstyti? Mano maži "atradimai byloja, kad žmonių kalbų prasmę galime interpretuoti keliais būdais: tiesioginiai ir užkoduotai. Kai pradedame suprasti tą antrąją prasmę, atsiveria visai kitas pasaulis. Ar ne tą ir turėjo omeny Anastasija, sakydama, kad žodžių poveikis priklauso nuo to, kaip tie žodžiai sudėlioti?..
Taigi - ISRAEL.
Jeigu išdalinsime šį žodį dalimis, anglų kalboje skaityčiau: IS RA EL? Dedu gale klaustuką, nes dalelyte is prasideda klausiamasis sakinys. Apie RA mes kalbėjome anksčiau: Egipte garbinamas saulės dievas ( ar žynys?). Telieka EL. Vėl einu i Google (Catholic Encyclopedia) ir surandu ELIAS, hebrajų kalboje 'ELIAHU, "Yahveh is God"; taip pat vadinamas ELIJAH. Apie jį aiškinama, kad buvęs didingiausias ir nuostabiausias Senojo Testamento pranašas. Laisvu vertimu cituoju toliau. Ką mes žinome iš Elias gyvenimo, sudėta į kelis išsaugotus populiarius pasakojimus, daugiausia pirmoje (trečioje) Karalių knygoje. Šie pasakojimai, kurie beveik atitiktų šiuolaikinį amžių, galima manyti, susiformavo šiauriniame Izraelyje ir pilni įdomių detalių. Kiekviena atpasakota pranašo gyvenimo dalis patvirtinta rašytojo Ecclesiasticus:"...Jis buvo, "kaip ugnis ir jo žodis degino, kaip fakelas". Atėjo laikas tokiam pranašui". Koks tai Achab, esantis pražūtingoje savo žmonos Izabel įtakoje, nors ir nenorėdamas atsisakyti Yahveh garbinimo, pastatė šventyklą, skirtą Tyrian Baal ir įvedė daugumą užsienio šventikų;be abejonės, jis kartais aukojo pagonių dievybei ir svarbiausia, pašventino kruviną Yahveh pranašų persekiojimą. ...Elias pasirodo istorinėje scenoje ir praneša Achab-ui, kad Yahveh nusprendė keršyti už Izraelio ir jo karaliaus išdavimą, pasiųsdamas ilgą sausrą.
Pasakęs šią žinią, pranašas staiga dingo ir Yahvės dvasios vedamas, atsirado prie Carith upelio, į rytus nuo Jordanijos, ir varnai (kai kurie kritikai verčia netinkamai "arabai" arba "pirkliai"), atnešė jam duonos ir mėsos ryte, duonos ir mėsos vakare, ir gėrė jis lietaus vandenį...
Taigi, man iškilo klausimas, ar RA - tai atgimęs EL ( arba Elias)? Klausimas, kaip mes matome, jau buvo iškeltas, mums tereikia atsakyti, sudėliojus faktus.
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

Šiandien norėčiau nukeliauti su jumis į saulėtąją Arizonos (JAV) valstiją. Kadangi fiziškai niekada ten nebuvau, dienelę paskyriau apmąstymams. ARIZONA, trumpinama AZ, seniai man nedavė ramybės. Tai šen bei ten paieškojusi informacijos, radau, kad Arizona- Saulės slėnyje, dar kitaip vadinama Didžiojo Kanjono valstija, arba Vario valstija.Pietinės Arizonos kalba yra Uto-aztecan, o'odham. Tai antra pagal svarbą Amerikos indėnų kalba JAV.Šioje kalboje "Ali...on, reiškia "mažą upelį" - tai miesto pavadinimas, kuris angliškai vadinamas Arizonac, ir yra 13 km į pietus nuo US-Meksikos pasienio. Istoriškai manoma, kad buvo "alison" ar net Alisona. Vidury XVIIIam. ispanų misijonieriai pakeitė iš Arizonac į Arizoną. Ispanų kalboje Arida zone-"arid zone". XIX am. vidury ten buvo nusiųsti mormonai, kur ir apsigyveno Phoenix Valley- Saulės slėny.
Nuo čia man pasidarė įdomu. Randu, kad tie mormonai neva tai yra palikuonys vokiečių pabėgėlių (ar emigrantų), kurie 1607 metais atvyko į tas vietas. Internetinėje svetainėje apie Arizonos kilmę pažymima, kad Amerikoje, pasirodo, vokiečiai sudaro didžiausią etninę grupę, net 43mln. Iš čia mąstant, galima būtų prieiti išvados, kad Arizonos vardas tai ne kas kita, kaip ARIJŲ ZONA. Bet tuo viskas nesibaigia. Pasirodo, Arizona buvo vadinama įvairiai: Gadsonia, Pimeria, Montezuma, Arizonia, Arizuma. Paskutinysis žodis aiškinamas, kad aztekų kalboje reiškė "sidabrinę atramą". Dėl tokio vertimo čia ir suabejočiau. Aukščiau minėjau, kad ši valstija dar vadinama "Vario valstija". Tai reikštų, kad panaši spalva į varį turėtų ten vyrauti. Jeigu esate matę nuotraukų, taip ir yra. Dabar grįžčiau prie E.Kanto pasakymo, kad lietuvių kalba yra raktas į visas, ne tik filologines, bet ir istorines mįsles. Tokiais žodžiais nesimėtoma, todėl panorėjau aztekų kalbos žodį "arizuma" interpretuoti lietuviškai. Na, ir kaip manote?- Ogi ryžumas! ...
Rolandas
Pranešimai: 101
Užsiregistravo: Ant 01 21, 2003, 3:50
Miestas: kažkur anapus

Standartinė Rolandas »

loreta rašė:Dabar grįžčiau prie E.Kanto pasakymo, kad lietuvių kalba yra raktas į visas, ne tik filologines, bet ir istorines mįsles. Tokiais žodžiais nesimėtoma, todėl panorėjau aztekų kalbos žodį "arizuma" interpretuoti lietuviškai. Na, ir kaip manote?- Ogi ryžumas! ...
Loreta, o kaip tu tai interpretavai? Gal galima smulkiau? Aš niekaip neišvedžiau :)
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

Kadangi pas mus pusė aštuonių vakaro, tai rašau atsakymą. Neatrodytų, kad labai sudėtinga, kai dalimis išskirstai žodį, pvz.: a-rizuma. Telieka pridėti paukščiuką virš z. Galima perskaityti "ryžuma". Aiškiau tau bus, jeigu paskaitysi Samogitijos skyrelį.
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

Visokių netikėtų atradimų būna. Neskubėkime daryti išvadų:)
Šiandien prisiminsime AMAZones, senovės moterų -karių tautą. Legendos priskiria jas skitams. Nežinomas Londono kartografas pavaizdavo jų vietas Sarmatia Asiatica šiaurėje. Manoma, kad Amazonių vardas kilęs iš Irano ethnonym-o HA-MAZAN, kas reiškė "kariai". Indo-Iranian šaknis KAR, reiškė "make-daryti", kaip žodyje KAR-MA. Populiarios etimologijos graikų variante buvo pridėtas neigiamas afiksas a+mazos, kitaip -"be krūtinės", kas apibūdino nupjautą ar nudegintą krūtinę, kad galėtų laikyti lanką. Meno kūriniuose Amazonės buvo vaizduojamos normaliai, tik dešinė pusė buvo uždengta. Čerkesų žodis MAZA reiškė "mėnulį" ir mėnulio deivės Artemis garbinimą. Amazonės gyveno pietvakarių Azijoje (dabartinės Turkijos dalis) -ANATOLIA, Pontus dalyje, netoli EUXINE( Juodosios) jūros.
Mano hipotezė: Anatolia, tai labai artima lietuviškam variantui ANA-Toli. Aukščiau paminėtame graikų variante a+mazos, aš "įskaitau" ne ką kitą, kaip "MAŽOS". Amazonės - buvo moterys mažomis krūtinėmis, kad galėtų valdyti lanką.
Kristina
Pranešimai: 266
Užsiregistravo: Tre 12 18, 2002, 3:24
Miestas: Airija-Lietuva
Susisiekti:

Standartinė Kristina »

a+mazos... o juk A raidelia ir zymimos maziausios liemeneles :oops: cia mano dideli ismastymai :D
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

Smagiai išmąstei!
Gal bus įdomu pasidomėti, kas toks buvo AZAZEL.
Laisvu vertimu remiuosi Wikipedia.
Enoch knygą sudaro keli darbai, priskiriami Enoch-ui, Nojaus proseneliui. Jared sūnui ( Genesis 5:18 ).
Pagal šią knygą, AZAZEL buvo vienas iš GRIGORI (žinomų, kaip "Prižiūrėtojų") - "kritusių angelų" grupės, kurie santykiavo su mirtingom moterim, duodami pradžią hibridų rasei, žinomai, kaip Nephilim. AZAZEL ypatingai pažymimas iš grigori, kadangi jis išmokė žmones, kaip pagaminti karo ginklus; taip pat išmokė moteris, kaip pasidaryti kosmetinius dažus ir dažytis. Galiausiai, AZAZEL mokymai atnešė tiek blogio, kad Dievas nusprendė sunaikinti visą gyvybę Žemėje su Nojaus Potvyniu. Vieni verčia AZAZEL vardą, kaip "Viešpaties Vakaras", kiti, kaip "Arogantiškas Dievo atžvilgiu"; kombinacija AZAZ (kaip neigiama dalelytė) ir EL, reiškianti "Dievą". AZAZEL manoma, turi dar du kitus vardus Enoch knygoje, tai: RAMEEL (verčiama, kaip "Dieviškasis Rytas") ir GADRIEL ("Dieviškoji siena").
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

Na, tai pagaliau papuolė vienas akivaizdus mano "apmąstymų" įrodymas į rankas. Ką tik gavome iš Lietuvos knygą "Medžiai Gydo"( Kaip užmegzti ryšį su medžiais ir panaudoti jų gyvybinę energiją), kurią parašė Manfred Himmel. Pasirodo išleista šiais metais. 116-ame puslapyje galima perskaityti: " Eddos žemėje, apie kurią krikščioniškaisiais laikais žinome tik iš sakytinio palikimo nuotrupų, minima buvus daug dievų ir deivių. Minima, kad jie, o ypač deivės, turėjo ryšių su medžiais. Visos jos buvo židinių motinos, taigi "namų šeimininkės", gyvenančios Asgarde.
Eddos dievai ir deivės planavo beveik visą žmonių gyvenimą ir, panašiai kaip senovės graikų ir romėnų dievai, visaip padėjo savo žmogiškiesiems globotiniams. Germanų dievai ir deivės save laikė "Azais" ir gyveno "Azgarde", rajone su halėmis ir rūmais, kuris suvokiamas kaip azų dievų rojus. Azų dievai greičiausiai atėjo į Šiaurės Europą su užkariautojais iš Azijos ir, kaip teigia mitologiniai šaltiniai, gyveno Eddoje kartu su "Vanais" - dievais, kurie vyravo tarp sėslių valstietiškų šiaurės tautų. Vanai - vieno iš seniausių tikėjimų gamtos dievybės. Kai Azai ir Vanai sudarė taiką ir vieni su kitais pasikeitė įkaitais, kad tą taiką išsaugotų, kai kurie Vanų dievai ir deivės mitologijoje buvo apvesdinti su Azų dievais, kiti apvesdinti su milžinų dukterimis, kurios kaip deivės gyveno Azų krašte."
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

7-oje V.Megre knygelėje "Gyvybės energija", skyrelyje "Mąstymo greitumas", sakoma, kad minties greičio svarba - tai didžiausia paslaptis, saugoma žynių. Jie net bandė visokiais būdais išimti iš vartojimo bet kokias žodžių šaknis, primenančias apie mąstymo greitumą. Reiškia, kad kalbas sudarinėjo tie patys žyniai ir iki dabar jomis manipuliavo. Todėl aš jau seniai buvau prieš įvedamais pakeitimais žodžiuose, kurie tik mus tolino nuo esmės. Bet koks manipuliavimas kalba, siekiant kokio tai asmeniško tikslo, atitolina žmones nuo tiesos. Jeigu atskleidžiama žodžių prasmė, prašau, tai tik priimtina. taigi, mano troškimas suprasti visų žodžių užkoduotą prasmę, veda į gilesnius apmąstymus.
Paimkime, kad ir 8-os V.Megre knygelės II0je dalyje aprašytąjį Arkaimą. Puikiais vaizdiniais Megre nupasakoja apie šią observatoriją. Kelis kartus perskaičiusi, pradėjau gilintis ir į aprašytojo svastikos ženklo prasmę. Nekartą teko girdėti apie šį ženklą, bet dabar norėjosi daugiau pasigilinti. Mintis pakrypo į skaičių prasmę. Šiuo atveju aprašoma tam tikrų dienų svarba, pvz.: 14 liepos, kada galima pradėti ragauti tų metų medų ir 19 liepos, kuri apvainikuojama nauju obuolių derliumi. Taigi, jeigu volchvai-išminčiai skirdavo dešimtmečius apmąstymams, tai reiškia jie įtakojo daugeliui veiksnių, kaip skaičiai, atsiradimui. Pavyzdžiu paėmiau 4. Ką jis gali turėti bendro su svastikos ženklu? Nagi paėmiau ir užpiešiau ketvertuką ant svastikos. na žinoma, ketvertukas, tai ketvirta svastikos dalis, labai gražiai įsirašanti. Jeigu paimtume vertikalų brūkšniuką, jis išreikštų 1. Viršuje mes matome dalį srėlės, kuri simbolizuoja kryptį į viršų. Viena kryptis-šiaurės kryptis. Paėmus skaičių 5, pamačiau, kad atvaizduota svastikos dalelė, o apačioje jos ratukas, reiškiantis, kad apeita visi keturi brūkšniukai ratu ir pradėta nauju brūkšniuku. jeigu skaičius pavaizduotume taip, kaip elektroniniuose laikrodžiuose, tai suskaičiavę brūkšniukus skaičiuje 5 ir gautume penkis brūkšnelius, skaičiuje 4 - gautume keturis brūkšnelius, skaičiuje 6 - šešis brūkšnelius. Kiekvieno skaičiaus vaizdą galima interpretuoti keleriopai, nes tiek juose užslėpta prasmių. Taip pat turėtų būti ir su raidėmis. Viską gražiai apmąstę, prieisime ir prie žyniams žinomos kalbos, kurią mažasis Vladimiras sėkmingai supranta, vedžiodamas pirštuku ore.
Grįžkime prie Arkaimo. Gilindamasi į šios observatorijos pavadinimo prasmę, aptikau internete informaciją, svetainėje http://www.spiritofmaat.com/archive/apr3/arkaim.htm Puslapio pradžioje yra cituojami žodžiai iš Arkaimo Kodekso: "Praeitis yra verta mūsų dėmesio. Rinkdamiesi praeitį, mes renkamės ateitį."
Ten rašoma žodžio Arkaim prasmė, kad AR-KA reiškia dangų, IM - reiškia Žemę. Tiesiog akivaizdžiai galima pamatyti žodį ARKA.
Kristina
Pranešimai: 266
Užsiregistravo: Tre 12 18, 2002, 3:24
Miestas: Airija-Lietuva
Susisiekti:

Standartinė Kristina »

Nu cia gerai ismastei Loreta. Dabar labai noriu ta paskaita paskaityt :D
loreta
Pranešimai: 711
Užsiregistravo: Ket 10 20, 2005, 2:40
Miestas: ant kalno

Standartinė loreta »

Smagu sulaukti gero žodžio. Ačiū!
Kramtydama sau kedro riešutėlius, vėl ir vėl gilinuosi į Megre Knygeles. Jeigu Anastasija "įdėjo" į jas informaciją tarp eilučių, anksčiau ar vėliau mes ją suprasime. Žinoma, jeigu nepatingėsime pamąstyti nors devynias minutes.
Visas Megre knygeles aš skaitau rusų kalboje, nes kažkaip "tiesiau" išeina jas priimti. Besigilindama į 7-os knygelės "Dieviškosios mitybos" skyrelį, kelis kartus skaičiau išskirtiniu šriftu 70 puslapyje cituojamus žodžius. Atkreipiau dėmesį į tai, kad tai rašytinės rusų kalbos raidės, kur rusiška t rašoma m. Todėl pirmiausia atsivertus tą puslapį krinta į akis žodelis om. Mes jį turime skaityti ot, bet nori nenori peršasi om. Ir tada mintis pradeda nagrinėti šio žodelio prasmę. Vienoje knygų apie Vedas, aiškinama, kad OM (omkara), tai transcendentinis skiemuo, kuris reiškia Absoliučią Tiesą. Kur lietuvių kalboje vyrauja šis skiemuo? Manau, kad jis sumaniai užslėptas linksnių klausimuose kam? kame? Netik tai, paėmę universaliai brangų širdžiai žodį "namai", pamatysime, kad garsas om eina per daugelį kitų kalbų tą pačią prasmę turinčių žodžių: rusų kalboje dom, lenkų k. dom, anglų kalboje home ir pan. Namai, tai kas brangiausia žmogui ir per stebuklą, Absoliuti Tiesa, om skiemens pavidale, įamžinta šiame žodelyje.
Taigi, informaciją mes galime priimti keleriopai iš vieno šaltinio. Jeigu turite minutėlę, atkreipkite į tolimesnį nagrinėjamo teksto žodį, kuris seka po om vozduxa. Kodėl aš įmatau oz dux? - verstume oz dvasia. Taip pat yra žodis omertvlion. Pradžia prasideda om, bet toliau matau, kad tai miortvy lion, o tai verstume - mirę linai. Žodis duodantis informaciją apie dar Egipto laikų mumifikacijos procesą, kai mirusius vyniodavo į linines drobules.
Atkreipę dėmesį į vardą Adam - Adomas, pamatysime, kad lietuvių kalboje yra išlikęs om; panašiai ir rusų kalboje, kas šiame varde daugiau reikštų namus. Vardas prasideda A, pirmąja abėcėlės raide. Ar ne todėl tai reikštų tiek pirmąjį žmogų, tiek kalbos pradžią, tiek namų sąvoką.
Tik vis mąstau, kad Dievo vardas yra dar mums nežinomas, arba labai giliai užslėptas. Ar ne todėl vyrauja žynių įdiegtas pasakymas "neminėk Dievo vardo be reikalo?" Juk žinodami, jau niekada nesuabejotume Dieviškosios Minties galia.
Gluosnė
Pranešimai: 513
Užsiregistravo: Ket 04 24, 2003, 13:26
Miestas: Kaunas/
Susisiekti:

Standartinė Gluosnė »

O kaip vardas Jehova, Jahve? Jis gi ir buvo uzdraustas vartoti, akmenimis uzdauzydavo tuos, kurie vartojo. Man kazkaip asocijuojasi su lietuvisku zodziu "jega".
Kristina
Pranešimai: 266
Užsiregistravo: Tre 12 18, 2002, 3:24
Miestas: Airija-Lietuva
Susisiekti:

Standartinė Kristina »

Hebraju kalboje labai idomiai susidelioja zodziai D ieva s, zmogus , v yra s moteris ,ten is ju tu "heroglifu" :) Tik nepamenu tiksliai, kai busiu Lietuvoj paziuresiu savo senus konspektus :) .
Dar pagalvojau Jezaus vardas turetu irgi buti svarbus tik hebraju kalba jis skamba kiek kitaip, kiek pamenu kazkaip J os ua (s su varnele)
. Ir siaip kaip pastebejau dauguma vardu yra hebraju, arabu kilmes :?
Nu va berasydama zinute pamaciau ,kad ir lietuviu klb ne prastai visai gaunasi paryskinau tas vietikes :D ir kuo toliau ziuriu tuo daugiau pamatau jau ir skirtingu zymejimu neuztenka :)
m o teris eteris , tera dar lot. zeme :?
Kristina
Pranešimai: 266
Užsiregistravo: Tre 12 18, 2002, 3:24
Miestas: Airija-Lietuva
Susisiekti:

Standartinė Kristina »

Dar atsiminiau ,kad daug neaiskumu del biblijos ,nes hebraju klb buvo nerasomos balses, tik priebalses, tai gal cia dar vienas budas nuslepti tiesa :? taigi ir Dievo vardas ten parasytas be balsiu tai ir yra ivairiai interpretuojama, yra tik priebalses JHV.

Dar Loreta pamaciau kitos temos kur pradejai pavadinima, bet gal ir cia tiks i tema Samogitija - S amo giti ja -Bhagavad Gita- n amo - om- am- sam (rus. pats) ja ( rus. as), tija-teo - dievas
Skelbti atsakymą