Jėzus ir Krikščionybė

Forumas besidomintiems Lietuvos ir Žmonijos tikrąja istorija. Dolmenai.

Moderatoriai: Rolandas, Visi tvarkytojai

Skelbti atsakymą
Ramuma
Pranešimai: 223
Užsiregistravo: Sek 09 03, 2006, 15:27
Miestas: Rokiškis
Susisiekti:

Jėzus ir Krikščionybė

Standartinė Ramuma »

Pasidalinsiu kai kuom...

Bet kaip sakoma: "Iš kito išgirsti istoriją ir priimti visa tai kaip tiesą, reiškiasi, patiems nebemastyti".

Žinome iš rašto, kad kadais buvo Jėzus. Kas nežino- nebėda. Ir kuris kilęs buvo iš musulmoniškos šalies. Svetimtautis, kitaip tariant. Ir gyveno, mokės. Vėliau apsireiškė saviems ir ėmė nesuprantamai kalbėti, nurodinėti, kaltinti bei šmeižti... Nesuprato žmonės, kodėl Jėzus šitaip elgiasi bei kalba. O Jėzus paprasčiausiai ketino išsakyti, kad yra Mesijas. Tačiau žmonės to nepriėmė, nes pasak Talmudo:

Talmudo mokslas, kurio mokosi būsimi Rabinai ir paprasti žmonės:

1.Sanhedrin 59a : "Užmušti gojų(krikščionis, pagonis bei kitatautis) tas pats, kas užmušti laukinį gyvūną".

2.Aboda Zara 26b: "Net geriausius iš gojų reikia žudyti".

3.Sanhedrin 59a : "Gojus įkišęs nosį į įstatymą(Talmudą) yra kaltas ir baudžiamas mirtimi".

4.Libbre David 37: "Pranešimas gojams, apie mūsų religinius santykius, prilyginama visų žydų nužudymui, nes jei jie sužinotų, ko mes apie juos mokome, jie mus pradėtų viešai naikinti".

5.Libbre David 37: "Jeigu žydas bus priverstas aiškinti kokias nors rabino knygos ištraukas, jis privalo pateikti, tik melagingus paaiškinimus. Tas, kuris nesilaikys šio įstatymo bus sunaikintas".

6.Yebhamoth 11b: "Yra leidžiami lytiniai santykiai su trijų metų mergaite".

7.Schabouth Hag 6d: "Žydas gali melagingai žadėti atsikalbinėdamas".

8.Hikkoth Akum ks1: "Negelbėkite gojų esant pavojui ar gresiant mirčiai".

9.Hikkoth Akum ks1: "Gojams nereikšti geraširdiškumo".

10.Chosen Hamm 388,15: "Jeigu įrodoma, kad kas nors atidavė izraeliečių pinigus gojams, tai turi būti surastas būdas, tokį žmogų nušluoti nuo žemės paviršiaus".

11.Choshen Hamm 266,1: "Žydas gali pasiimti viską , jei tai priklauso Akumu(gojui). Tas kas gražina nuosavybę gojui nusideda įstatymui, didindamas nusikaltėlių jėgą. Tačiau, tas poelgis vertas pagyrimo, kai jis priverčia krikščionis liaupsinti žydus ir žiūrėti į juos kaip į sąžiningus žmones".

12.Szaaloth–Utszabot, The book of Jore Dia 17: "Žydas gali ir privalo meluodamas prisiekinėti, kai gojai jo klausia ar yra jų knygose kas nors prieš juos".

13.Baba Necia 114, 6: "Žydai yra žmonės, o kitos pasaulio nacijos ne žmonės, o žvėrys".

14.Simeon Haddarsen , fol .56–d: "Kai ateis mesijas kiekvienas žydas turės po 2800 vergų".

15. Nidrasch Talpioth , psl 225–L: "Jehova sutvėrė nežydus žmogiškam pavidale, tik tam, kad žydams nereikėtų naudotis gyvulių paslaugomis. Nežydai, tai gyvuliai žmogaus pavidale, kurie privalo tarnauti žydams dieną ir naktį".

16.Aboda Sarah 37a: "Prieš trijų metų gojų mergaitę jau gali būti naudojama prievarta".

17.Gad Shas 22: "Žydai gali turėti nežydę merginą, bet negali jos vesti".

18.Tosefta Adoba Zara B 5: "Jeigu gojus užmuša gojų arba žydą jis turi būti baudžiamas, tačiau žydas nužudęs gojų atsakomybėn netraukiamas".

19.Schulchan Aruch , Choszen Hamiszpat 388: "Leidžiama užmušti atskleidusius žydų kėslus visur, netgi leidžiama juos žudyti dar nepriartėjus prie tiesos".

20.Schulchan Aruch , Choszen Hamiszpat 388: "Visų kitų nacijų nuosavybė priklauso žydų nacijai, kuri gali naudotis viskuo be jokių skrupulų".

21.Tosefta Aboda ZaraVIII , 5: "Kaip apibrėžti žodį vagystė? Gojui uždrausta vogti, grobti moteris ir vergus pas kitą gojų arba žydą. Bet žydui gojų atžvilgiu, to daryti neuždrausta".

22.Seph.Jp., 92 ,1: "Dievas davė teisę žydams valdyti visų nacijų kraują ir nuosavybę".

23.Schulchan Aruch , Johre Deah , 122: "Žydui uždrausta gerti vyną iš indo, prie kurio buvo prisilietęs gojus, nes gojaus prisilietimas galėjo vyną padaryti nešvariu".

24.Nedarim 23 b: "Tas, kuris nori, kad jo pažadai duoti kam nors per metus taptų negaliojančiais, tegul pradžioje metų atsistoja ir taria: "Viskas ką aš pažadu per metus yra anuliuojama. Dabar jo pažadai negaliojantys".


Be to, tuo metu kai buvo Jėzus, vyravo kelios sektos: chasidai, esenai(esėjai), fariziejai, sadukiejai, zelotai...

Esėjai(susikūrė apytiksliai 2 amžiuje prieš Jėzų) tyčiodavosi iš fariziejų, buvo labai pamaldūs, turėjo daugybė įstatymų bei engė žydų bendruomenės, taip pat buvo labai uždari, išsiskirdavo iš aplinkinių baltais rūbais, vadindavo esėjus(esenus) maištininkais. Nieko neprimena?

"Spręskime apie medį iš duodamų vaisių".

Naujasis Testamentas:

„Nemanykite, jog aš atėjęs nešti Žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą“. (Mato evangelija, 10/34,35)


Viduramžiai. Kryžiaus žygiai. Skerdžiami mūs protėviai kalaviju. Keliauja misionieriai, kurie elgiasi šventvagiškai kopijuodami Jėzaus kovas su fariziejais, tik kitame kontekste, taip paniekindami mūs protėvių žinias ir šeimos apeigas bei šventes. Ir dar atlygio susilaukdavo: tokie būdavo apskelbiami šventaisiais, kurie žūdavo nuo pagonio. Kitaip tariant fanatikai, kurie būdavo linkę žūtbūt išprovokuoti mūs protėvius.

Kiek dainų bei posakių yra apie: "Anytas- velnio pramanytas"?
Kiek ašarų pralieta atiduodant tėveliams savo dukružėles, liaudies dainose, sukurtose po krikščionybės?

Ar tai nėra įskiepyta Lietuvos žmonėms, kad tokį požiūrį susidarytų vaikas, ir kad tai- kas turi teikti laimę, turi būti apraudota ir su velniais bei panieka pateikiama? Tokiu atveju, kaip gali būti laimingos santuokos bei darni šeima?

Ideologijos kovoja, o žūsta- žmonės.

Visa tai nėra žmonių kovos, tai- visuomenės ideologijos. Vaikai to mokomi mokyklose, nuo mažumės tėvai iškreipia Dievo sukurtas tiesas dogmomis. Ir šitaip velkasi tokios ideologijos, negandos per kartas, naikindamos gimines ir žmogaus Dvasią bei ardydamos natūralų ryšį su Dievu. Žmogus gimsta ne krikščionimi, budistu, judėju ar pagonimi. Vaikas gimsta Žmogumi, ne vergu ir ne avele, kuri prašosi ganymo.
Mes esame vaikai didžiulėje Žemėje...
Mes teesame žaislai suaugusių pasaulyje...
eituwis
Pranešimai: 53
Užsiregistravo: Ket 10 11, 2007, 15:32

Re: Jėzus ir Krikščionybė

Standartinė eituwis »

Ramuma rašė: Visa tai nėra žmonių kovos, tai- visuomenės ideologijos. Vaikai to mokomi mokyklose, nuo mažumės tėvai iškreipia Dievo sukurtas tiesas dogmomis. Ir šitaip velkasi tokios ideologijos, negandos per kartas, naikindamos gimines ir žmogaus Dvasią bei ardydamos natūralų ryšį su Dievu. Žmogus gimsta ne krikščionimi, budistu, judėju ar pagonimi. Vaikas gimsta Žmogumi, ne vergu ir ne avele, kuri prašosi ganymo.
Kovoja ne ideologijos, o ideologijų kūrėjai, jei remtis Anastasijos įžvalgomis, tai žyniai. Ideologija - tai tik jų ginklas. Kovoja jie tarpusavyje, nenusprendžia niekaip kuris iš jų galingiausias. Juk Anastasija - pati prisipažino, kad yra žynė ir pati kovoja su kitais žyniais ir lygiai tuo pačiu ginklu - ideologija (knygos per Megre). Anastasija kovoja pagrinde su kitų žinių ideologijų padariniais, arba kaip ji įvardija - "blogio jėgomis". Tik vat jos kovos kol kas jaunatviškos ir naivios, bet potencialo turi :) Gal jos metodai ir naivūs, bet tokių dar nebuvo. Ji duoda žmonėms užuominas, parodo kelią, bet nieko nenurodo, o leidžia patiems žmonėms mąstyti ir kurti...
Meilė - tai kūryba!
http://zalciolunkis.puslapiai.lt/
Skelbti atsakymą