Ūkininkų kursai...

Laimė viename hektare, gyvenviečių kūrimas

Moderatorius: Visi tvarkytojai

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Permetu ukininku sodybvieciu kurima reglamentuojanti teises akta :)

Namo statyba ukininko ukyje reglamentuoja 1995 m. gruodzio 22 d. vyriausybes nutarimas nr. 1608.

Nuoroda i sita nutarima:

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condi ... ondition2=

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S
1995 m. gruodžio 22 d. Nr. 1608
Vilnius

Dėl Statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
Patvirtinti Statybų privačioje žemėje reglamentą
(pridedama).

Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževičius

Statybos ir urbanistikos
ministras Julius Laiconas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608

Statybų privačioje žemėje reglamentas

1. Žemės ūkio paskirties žemėje laikomasi šių nuostatų:
1.1. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka įregistruoto
ūkininko ūkio savininkai gali statyti naują ūkininko ūkio
sodybą su jų ūkinei veiklai reikalingais pastatais tik toje
vietoje, kuri yra numatyta žemės reformos žemėtvarkos projekte.
Žemės reformos žemėtvarkos projektas (su ūkininkų ūkių sodybų
išdėstymu) turi būti suderintas su suinteresuotomis
institucijomis, kaip ir detalieji planai.
Tokia pat tvarka ūkininko ūkio sodybą gali statyti
nuomininkas išnuomotoje ūkininko žemėje ne trumpesniam kaip 10
metų laikotarpiui bei asmuo naudojamoje ūkininko žemėje pagal
panaudos sutartį ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui,
jeigu tai leidžiama žemės nuomos (panaudos) sutartimi;
1.2. kai žemės reformos žemėtvarkos projekte formuojant
ūkininko ūkio žemėnaudą nenumatyta sodybos vieta, ūkininkui
pageidaujant, sodybos vietą nustato savivaldos vykdomosios
institucijos architektūros tarnybos, apskrities valdytojo
administracijos rajonų žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos ir
Aplinkos apsaugos ministerijos regiono departamento
specialistai. Jeigu prie būsimosios sodybos reikia nutiesti
kelią ar elektros liniją per kitų fizinių ir juridinių asmenų
naudojamas žemėnaudas, nustatant ūkininko ūkio sodybos vietą,
dalyvauja ir žemės reformos žemėtvarkos projektą rengiančio
instituto (įmonės) specialistas. Nustatyta ūkininko ūkio
sodybos vieta pažymima žemės reformos žemėtvarkos projekte ir
ūkininkui išduotame žemėnaudos plane.
Ūkininkas dėl ūkio sodybos vietos nustatymo kreipiasi į
savivaldos vykdomosios institucijos architektūros tarnybą;
1.3. statant pastatus ūkininko ūkyje, būtina laikytis
nustatytos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties;
1.4. privačios žemės ūkininkų ūkiai gali būti skaidomi į du
ar daugiau sklypų (išskyrus įstatymų numatytus atvejus). Kai
atidalytas žemės sklypas nustatytąja tvarka įregistruojamas
kaip ūkininko ūkio žemėnauda, jame nustatytąja tvarka gali būti
kuriama nauja ūkininko ūkio sodyba;
1.5. vykdyti statybą kituose privačios žemės ūkio
paskirties žemės sklypuose galima tik pagal patvirtintus
detaliuosius planus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 776 "Dėl Pagrindinės tikslinės
žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos
patvirtinimo" (Žin., 1994, Nr. 66-1276) nustatyta tvarka
pakeitus pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį;
1.6. asmeninio ūkio žemėje, nekeičiant pagrindinės
tikslinės žemės naudojimo paskirties, gali būti statomi ūkiniai
pastatai, kurių reikia asmeninio ūkio žemei naudoti. Tokių
pastatų statybos vieta suderinama su savivaldos vykdomųjų
institucijų architektūros tarnybomis ir Aplinkos apsaugos
ministerijos regiono departamentu.
2. Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama
pagal parengtus detaliuosius planus šių miškų savininkams, kai
tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai.
3. Žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemėje
esančiose sodybvietėse galima statyti naujus gyvenamuosius
(vietoj buvusiųjų), taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius
namus ir statyti reikiamus ūkinius pastatus.
4. Kitos paskirties žemės sklypuose (privačioms namų
valdoms išdėstyti, įvairios paskirties gyvenamiesiems,
socialiniams ir pramoniniams objektams statyti ir eksploatuoti)
laikomasi šių nuostatų:
4.1. žemės sklypų savininkai gali statyti savo žemės
sklypuose gyvenamuosius namus ir ūkinius bei pagalbinius
pastatus, kai tokia statyba yra numatyta patvirtintuose
detaliuosiuose planuose.
Tokia pat tvarka gali statyti šiuos pastatus nuomininkai ir
asmenys, naudojantys žemę pagal panaudos sutartis, jeigu tai
leidžiama žemės nuomos (panaudos) sutartimi;
4.2. esamų privačių namų valdų žemės savininkai ir
nuomininkai naudojamuose žemės sklypuose gali statyti naujus
gyvenamuosius namus (vietoj buvusiųjų), perstatyti ar išplėsti
esamus gyvenamuosius namus ir statyti reikiamus ūkinius bei
pagalbinius pastatus. Esamoje namų valdoje statyti kitą
gyvenamąjį namą ar ūkinės-komercinės paskirties pastatą galima
tik pagal detalųjį planą atidalijus žemės sklypą ir
įregistravus Valstybinio žemės kadastro duomenų registre naują
žemės sklypą. Žemės sklypo padalijimo planą, parengtą Žemės
ūkio ministerijos nustatyta tvarka, derina savivaldos
vykdomosios institucijos architektūros tarnybos ir tvirtina
apskrities valdytojas;
4.3. privačios žemės sklypas gali būti skaidomas į du ar
daugiau sklypų (išskyrus įstatymų numatytus atvejus), kuriuose
numatyta statyti gyvenamuosius namus, visuomeninės ir ūkinės-
komercinės paskirties pastatus, tik tuo atveju, jeigu ši
statyba nustatyta teritorijų planavimo dokumentuose ir išlieka
nustatytasis sklypo dydis, taip pat užstatymo tankumas bei
pobūdis.
5. Teritorijų detaliuosius planus nustatytąja tvarka rengia
savivaldybės iš savo biudžetų lėšų arba pagal susitarimą su
savivaldybe - žemės naudotojai.
6. Visuose žemės sklypuose, nurodytuose šiame reglamente,
statybą galima pradėti tik pagal nustatytąja tvarka parengtus
projektus ir gavus atitinkamą leidimą.
Yra tik vienas Dievas ir jis yra visur :)
Egidijus
Pranešimai: 116
Užsiregistravo: Pir 11 08, 2004, 19:40
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Standartinė Egidijus »

Sveiki
matau, kad pavėlavau tapti tapti ūkininku :). Ar kartais neorganizuojate dar kokių?
Kiek žinau artimiausi kursai apie 2005m sausio viduri prasidės kursai Kauno kolegijoje. Kursai vyks Mąstaičiuose (prie Garliavos) 160 val., ~1 mėn., prasidės nuo ~12 val. Su aukštuoju gali pasiruošti savarankiškai. Kaina 240 lt. Jei norit užsiregistruoti skambinkite tel. 561351 Reginai Lukoševičienei (Kaimo plėtros centro vedėja).

Iki
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Na kol kas neorganizuojame, bet aš manau, kad bus dar progų...

P.S. Egidijau, pasidomėk ūkininkų kursais Aukštadvario ŽŪM. Ten mes kursus išklausėm ir testą išlaikėm per vieną dieną, bet įtariu, kad reikia visą grupę suorganizuot, kad padarytų kursus. O norinčių iš Vilniaus atsirastų :)
Egidijus
Pranešimai: 116
Užsiregistravo: Pir 11 08, 2004, 19:40
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Standartinė Egidijus »

Ačiū už informacija ir idėja :)

Susiskambinau su Aukštadvariu ir štai ką sužinojau:
- kursai artimiausiu laiku nenumatomi, todėl galima juos užsisakyti tik jeigu patys sudarysime bent 10 žmonių grupę.
- kaina: 185,5 lt
- vyktu sausio 29 d (vienos dienos jei su aukštuoju).

Taigi kviečiu visus norinčius iki sausio 7 d. registruotis. Jei sudarysim bent 10 žmonių grupę - bus. Šiuo metu vienas žmogus yra (aš :)) taigi iki minimalios grupės trukšta 9 žmonių.
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Egidijau, paskelbk savo telefoną ir e.mailą, nes reikia gi kažkaip užsiregistruoti. Su kontaktais galima būtų šią informaciją patalpinti į tinklapio naujienas ir paskelbti konferencijoje :) Laukiu kontaktų :)
Egidijus
Pranešimai: 116
Užsiregistravo: Pir 11 08, 2004, 19:40
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Standartinė Egidijus »

Sveiki

deje kursai nevyks. Susirinko tik 7 žmonės o reikėjo bent 10.

Sėkmės kuriant erdves :)

Egidijus
Egidijus
Pranešimai: 116
Užsiregistravo: Pir 11 08, 2004, 19:40
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Standartinė Egidijus »

Sveiki,
šiek tiek naujienu apie kursus Mastaičiuose:

- šiuo metu jau vyksta vieni kursai. Egzaminas vasario 17d. Jei yra noras, dar galima užsiregistruoti

- kiti kursai prasidės nuo kovo 1 d.

Eksternu kaina 200 lt, šiaip 240.

Norint eksternu reik:
- 200 lt
- prašymo (vietoj parašytas)
- aukštojo mokslo baigimo diplomo kopijos
- paso paskutinio psl/kortelės kopijos
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Neseniai į [email protected] Šarūnas parašė tokį laišką:
Sveiki,

gal kam aktualu ukininko pazymejimas.
Artimiausiu metu kursai bus organizuojami Bukiškių žemės ūkio mokykloje(prie Avizieniu, prie Vilniaus) š.m. geguzes 23 dieną.Smulkesnę informaciją galite sužinoti paskambinę kursų organizavimo vadybininkui Antanui Monkevičiui tel. 852403647, mob. 868779188.
Siaip kainuoja 200 lt, bet galima ir uz 100lt(pusia kompensuoja zemes ukio ministerija lygtai), bet reikia anksciau uzsiregistruoti ir pasiklausti smulkmenu pono Antano.
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Sveiki, Vilija paskelbe tokia informacija: Bukiskese 23-36d.d. bus organizuojami ukininku kursai. Gal but paskutiniai siais metais. Nepraleiskite progos kam reikia gauti pazymejima.

Sekmes visiems :)
Uriel
Pranešimai: 588
Užsiregistravo: Sek 12 11, 2005, 15:23
Miestas: Vilnius

Standartinė Uriel »

Klausykit, o jei eksternu - tai gal nereikia ir tų kursų klausyti?

Gal galima laikyti ir be grupės?
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Kiek prisimenu - galima pasiruošti eksternu. Žodžiu ruošiesi pats ir ateini laikyti egzo :) Kiek pamenu, kai mes laikėm, tokių buvo :) Bet egzaminas visiems bendras, nes jie ne taip dažnai organizuojami, tai eksternista prisijungia prie kursus klausiusiųjų.
Tomas_kt
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pen 03 10, 2006, 17:16
Miestas: Kaunas

Standartinė Tomas_kt »

Sveiki gerbiamieji,
gal butu poreikis ir galimybes vel suburti grupele mokytis pasiruosusiu.
Kazkaip nejauku vienam ir dar eksternu kursus laikyti...
Kaip manote?
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Siūlau klube paskelbti, tai bus aiškiau kiek norinčiųjų :)
Yra tik vienas Dievas ir jis yra visur :)
vaiduze
Pranešimai: 517
Užsiregistravo: Ant 08 30, 2005, 0:18
Miestas: klaipeda

Standartinė vaiduze »

oj..i mum reikia ukininku kursus baigt.. :roll:
pamirsau apie tai pagalvot.
ka dabar daryt? :)
<a href="http://anastasija.lt/forum/viewtopic.ph ... >Projektas "Pasodinau medį - esu laimingas"</a>
Uriel
Pranešimai: 588
Užsiregistravo: Sek 12 11, 2005, 15:23
Miestas: Vilnius

Standartinė Uriel »

Aurimai, tu jau atrodo turi pažymėjimą?

Bet gauti ūkininko pažymėjimą neturint 3 ha žemės - ar jį duoda? Girdėjau, kad ne.
Gal paaiškinkit šitą situaciją :) Prašau! :roll:
Kristina
Pranešimai: 266
Užsiregistravo: Tre 12 18, 2002, 3:24
Miestas: Airija-Lietuva
Susisiekti:

Standartinė Kristina »

Tikrai duoda ir turint maziau zemes.As klausiau savivaldybej, tai tik nusistebejo kam reikia turint tiek mazai zemes , bet pasake kur kursai ir t.t.
Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis »

Situacija tokia - nėra nustatytos mininaliaus sklypo ploto, kad galima būtų registruoti ūkininko ūkį. Kiek aš žinau, ankščiau reikėjo bent trijų hektrarų, po to pakeitė įstatymą ir užteko vieno hektaro, kol galų gale išvis panaikino reikalavimą plotui, nes yra ir mažesnių už hektarą plotų. Maždaug tokia istorija :) O Urielei rekomenduoju laikyti kursus Aukštadvario ar kitoje žemės ūkio mokykloje, kur pasiruošti ir išlaikyti egzaminus galima per vieną dieną. Taip mes ir padarem 2004-ųjų vieną rudenio šeštadienį :) Sėkmės!
Yra tik vienas Dievas ir jis yra visur :)
Tomas.
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Ket 12 15, 2005, 22:14
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Standartinė Tomas. »

Šį penktadienį laikysiu ūkininkavimo pradmenų egzaminą Kauno kolegijoje ir po savaitės jau turėsiu ūkininko pažymėjimą :) Jei domina smulkmenos - klauskite.
Tomas.
Uriel
Pranešimai: 588
Užsiregistravo: Sek 12 11, 2005, 15:23
Miestas: Vilnius

Standartinė Uriel »

Domina!!!!!

Klausiu ;)
Tomas_kt
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pen 03 10, 2006, 17:16
Miestas: Kaunas

Standartinė Tomas_kt »

Na tai, Tomai, prasom pasakoti ar eksternu egz.? Is ko teko ruostis, ar suteike medziaga? Jei ne eksternu, tai kiek truko mokslas? Ar sudetinga Mastaiciuose (kaip suprantu ten laikai) islaikyti? Jei ne paslaptis kokia kaina, kiek liaudies, kada sekantys kursai:)? zodziu viska:)
Skelbti atsakymą