Dainos

V.Megre knygų skaitytojų kūryba.
Svajonės, eilėraščiai, mintys...

Moderatorius: Visi tvarkytojai

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 12:53

MAŽAM KAMBARĖLY

Mažam kambarėly
Ugnelę kuriu. (2x2)
Girdžiu kaip motulė
Kalba su kariu: (4x2)

Kalnus tu praėjai,
Upes perbridai; (2x2)
Pasakyk, sūneli,
Mirti ar bijai? (4x2)

Kalnus aš praėjau,
Upes perbridau (2x2)
Oi, neklausk, motule –
Mirti aš bijau. (4x2)

Kas man iš tos laimės
Ir iš tos garbės, (2x2)
Jei aš vienas džiaugsiuos,
O šimtai – liūdės? (4x2)

Mažas kauburėlis
Po žaliais beržais…(2x2)
Verkia motinėlė
Tyliai vakarais…(4x2)

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 12:53

MANO NAMAS VIJOKLIAIS APAUGĘS

Mano namas vijokliais apaugęs,
Mano namas beržų šlamesy,
Kur dingai, vai sugrįžk, mielas drauge,
Nekankinki manęs ilgesy. (2x2)

Nekankinki manęs, nekankinki,
Nežarstyki senųjų žaizdų.
Ir širdies širdimi nevadinki,
Ir nesiūlyki meilės nuodų. (2x2)

Kai sėdėjom po medžių šakelėm,
Abu laukėm gražuolės nakties.
O tai buvo žvaigždelė klajūnė,
Kuri mums jau daugiau nebešvies. (2x2)

Tavo plaukuos švelniai išsipynę
Sidabriniai, auksiniai žiedai.
Na, tai kas, kad trobelė medinė
Apkaišyta vijoklių žiedais. (2x2)

Na, tai kas, kad trobelė medinė,
Apkaišyta vijoklių žiedais,
Na, tai kas, kad aš jauną mergelę
Pamylėjau tyliais vakarais… (2x2)

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 12:54

LIETUVA

Lietuva – tai laukai ir takeliai,
Lietuva – tai žibutės laukuos,
Lietuva – žydros akys seselių,
Juodbėrėliai žirgai prie tvoros. (2x2)

Lietuva – gandro lizdas sodyboj,
Lietuva – ajerai ežeruos,
Lietuva – žalias rūtų darželis,
Ir sena motinėlė languos. (2x2)

Lietuva – tai takelis rasotas,
Dobilienoj kamanė darbšti,
Lietuva – šienpjoviai gale sodo,
Ir daina ilgesingai graudi. (2x2)

Lietuva – tai bažnyčios ir kryžiai,
Lietuva – tai tėvelių namai,
Lietuva – vaikų pulkas prie gryčios,
Ir varpų šventės ryto aidai. (2x2)

Lietuva – tai smūtkelis prie kelio,
Lietuva – vyturėlis laukuos,
Lietuva – mažas žemės kampelis,
Koks lietuviui esi tu brangus! (2x2)

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 12:55

KALNAI TEN DAINAVO

Kalnai ten dainavo, upeliai klegėjo
Kur aš mažutėlis laksčiau. (2x2)
Pušelės lyg rūtos lingavo nuo vėjo
Ir kilo aukščiau, vis aukščiau. (2x2)

Kaip būdavo gera po liepom šakotom
Nuvargusią galvą priglaust. (2x2)
Ar rytą auksinį rasotom padangėm
Nubrist iki pačio dangaus. (2x2)

Ir šiandien tie patys kalneliai dainuoja,
Ir šiandien taip gera, ramu. (2x2)
Tie patys kalneliai, šilai, uogienojai,
Tik aš nebe tas jau esu. (2x2)

Kaip alkanas paukštis, kaip sužeistas aras
Po suodiną miestą plakuos. (2x2)
Tik vieno tetrokštu, o Viešpatie geras,
Numirt bent gimtinės laukuos. (2x2)

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 12:56

KAI AŠ TURĖJAU

Kai aš turėjau kaime mergelę,
Ėjau lankyti kas vakarėlį.
Oi ly lia, ly lia
Oi ly lia, lia lia,
Ėjau lankyti kas vakarėlį.

Kai aš nuėjau, ilgai stovėjau,
Prikelt mergelės aš negalėjau.
Oi ly…

Mergele mano, ką sudūmojai,
Ar įsileidus kitą turėjai?
Oi ly…

Neįsileidus kitą turėjau,
Nuvargus buvau, miego norėjau.
Oi ly…

Aš, atsikėlus anksti rytelį,
Radau pramintą sode takelį.
Oi ly…

Radau pramintą sode takelį,
Žinau, kad buvo mano bernelis.
Oi ly…

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 12:57

ILGESIO DAINA

Tu viską, oi viską seniai pamiršai,
Nepraveri vartų, laiškų nerašai.
Sugriauk visus tiltus, kelius išardyk,
Tik taką per kopas, maldauju, palik. (2x2)

Toli ten, už jūrų, už marių plačių
Svyruoja pušelė, viena tarp smilčių.
Iškirsk visą girią, ką nori – daryk.
Tik mažą pušelę, maldauju, palik. (2x2)

Tu viską, o viską atimk iš manęs –
Mėnulį ir saulę, laukų ramunes.
Atimk man ramybę, žuvėdra suklyk,
Tik meilę, ją vieną, maldauju, palik. (2x2)

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 12:57

Į LIETUVĄ

Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido,
Kol dar matau šešėlį savo kelyje.
Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido
Ir nebandysiu atsidust pakelėje. (2x2)

Greičiau į tėviškę, į mano Meilės kraštą –
Ten mano Kryžių kalnas, Vyturio dangus,
Ten skamba žodis kaip giesmė, kaip Šventas Raštas,
Į laisvą Lietuvą šiandieną aš grįžtu. (2x2)

Padėk man, Viešpatie! Nesibijau pavojų,
Neieškau dvasiai poilsio, kūnui – atgaivos,
Kelionė tolima, o aš labai vėluoju –
Greičiau į Lietuvą. Aš pasiilgau Lietuvos. (2x2)

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 12:58

DZŪKIJA

Daug skamba dainų,
Bet skambiausios mano tėviškėj.
Su daina aš gyvenu,
“Kokis tu dzūkas be dainų!”

Priedainis:
Vieškelio vingiuos supas berželiai,
Šypsosi saulė danguje.
Mes esam dzūkai, girių karaliai,
O karalienė - Dzūkija! (2x2)

Daug girių tankių,
Bet tankiausios mano tėviškėj.
Girios oš, girios žaliuos…
Kur aš grybautau, kad ne jos!

Daug karštų širdžių,
Bet karščiausios mano tėviškėj.
Dzūkas duos, dzūkas paguos,
Dzūkas tau širdį atiduos!

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 12:58

DAUG, GAUG DAINELIŲ

Daug, daug dainelių, mieloji sese,
Tau padainuoti seniai žadu.
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų. (2x2)

Ateik, sesute, duok baltą ranką,
Pažvelk, mieloji, man akis.
Aš tau priminsiu tėvynę brangią,
Aš tau priminsiu tylias naktis. (2x2)

Kartu užaugom, kartu pražydom,
Senoj bakūžėj sodžiaus gale.
Tu jaunas dienas praleidai vėjais,
Kaip rūta dygus buvo žalia. (2x2)

Tave motulė dainų išmokė,
Kaip reik supinti gelsvas kasas.
Mane tėvelis dailiai išmokė
Derlingoj žemėj versti vagas. (2x2)

Ir kai sugrįšim į tėviškėlę,
Tau padainuosiu dar daug dainų.
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų. (2x2)

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 12:58

DAR NEJOK, DAR SUSTOK

Dar nejok, dar sustok,
Dar mėnulis teka. (2x2)
Aš girdėjau, aš girdėjau
Ką tėvelis šneka. (2x2)

Žada mane, žada mane,
Už to senio leisti.
Aš to senio nemylėsiu,
Už jo netekėsiu.

Per tris dienas, per tris naktis,
Dūmuose laikysiu.
O ketvirtą, o ketvirtą
Šarmu pagirdysiu.

Dar nejok, dar sustok,
Dar saulutė teka.
Aš girdėjau, aš girdėjau
Ką močiutė šneka.

Žada mane, žada mane,
Už bernelio leisti,
Aš bernelį tai mylėsiu,
Už jo ištekėsiu.

Per tris dienas, per tris dienas,
Pataluos laikysiu.
O ketvirtą, o ketvirtą
Vynu pagirdysiu.

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pir 07 14, 2003, 13:01

Dauguma dainu paimta is dainorelio, kuri rasite adresu http://www.neolithuania.lt Spauskite nuoroda - "Dainorelis" :D

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Ant 06 01, 2004, 21:56

Įdedu pastarųjų dienų Vilniaus klubo super hitą, kurį visus išmokė Laimis :D

Kas ten po mano...

Kas ten po mano sodelį vaikščiojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)
Gal tėvelis bitelių dabojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)

Kas ten po mano svirnelį vaikščiojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)
Gal motulė drobelių dabojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)

Kas ten po mano stainelį vaikščiojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)
Gal brolelis žirgelių dabojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)

Kas ten po mano darželį vaikščiojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)
Gal seselė rūtelių dabojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)

Kas ten po mano laukelį vaikščiojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)
Gal Dievulis rugelių dabojo (2k)
Cykiai pamažu uliavojo (2k)

Justinas
Pranešimai: 34
Užsiregistravo: Šeš 01 31, 2004, 18:06
Miestas: Vilnius

Standartinė Justinas » Sek 06 13, 2004, 18:10

Labai prašau,kad kas nors įdėtų dainos žodžius,kurią paskutinįkart Vilniaus susitikime dainavom(Laimis vedė berods)
Žodžiai daugmaž tokie:
Ar žinai,kad jinai...
Kad jinai - tavyje
Tavyje,Manyje, Mumyse visuose ir tt.

Ačiū.

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Ant 06 15, 2004, 13:31

Na va ir šios dainos žodžiai :wink:

Laimis rašo:

Sveiki visi,

dar vienos dainelės žodžiai, kurią dainuojam Vilniuje ir Panevėžyje.

***

Ar žinai, kad jinai, kad jinai tavyje. (2k.)
Tavyje, manyje, mumyse visuose. (2k.)

Gėlėje, žolėje, medyje, paukštyje
Saulėje, lietuje ir vaivorykštėje (2x2k.)

Meilė ji laimė ji, tavyje, manyje (2k.)
Tavyje, manyje, mumyse visuose (2k.)

Gėlėje, žolėje, medyje, paukštyje
Saulėje, lietuje ir vaivorykštėje (2x2k.)

Ar žinai, kad jisai, kad jisai tavyje. (2k.)
Tavyje, manyje, mumyse visuose. (2k.)

Gėlėje, žolėje, medyje, paukštyje
Saulėje, lietuje ir vaivorykštėje (2x2k.)

Džiaugsmas jis Dievas jis, tavyje, manyje. (2k.)
Tavyje, manyje, mumyse visuose. (2k.)

Gėlėje, žolėje, medyje, paukštyje
Saulėje, lietuje ir vaivorykštėje (2x2k.)

Pradiniai žodžiai ir melodija Ričardo iš Vilniaus
Perdaryta ir papildyta Audriaus iš Panevėžio
Kiek atsiminta ir retransliuota, o kiek neatsiminta ir prikurta ir atlikta
Laimio iš Kauno.

Geros dienos, dar geresnės nakties ir pačio geriausio gyvenimo jums visiems
einant savo keliaiiiiis su daina!

laimingai

laimis

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Pen 07 09, 2004, 0:24

Čia įdedu dar vieną Vilniaus klubo superhitą :)

Užrašė Dalia :)

"Aš nusieisiu į žalią girią"

Aš nusieisiu į žalią girią
Atsigulsiu žalioj girėj
Tarp dviejų pušielių

Vėjužiui pučiant, bitelėm duzgiant,
O, tai saldus poilsielis
Tarp dviejų pušielių

Aš nusieisiu į žalią lauką,
Atsigulsiu žaliam lauki
Tarp dviejų kvietkielių

Vėjužiui pučiant, bitelėm duzgiant,
O, tai saldus poilsielis
Tarp dviejų kvietkielių

Aš nusieisiu į Dievulio sodą,
Dėkavosiu Dievužėliui
Ir pasikloniosiu
Yra tik vienas Dievas ir jis yra visur :)

darja
Pranešimai: 2703
Užsiregistravo: Šeš 02 07, 2004, 20:04
Miestas: Vilnius

Standartinė darja » Pen 07 09, 2004, 13:23

:wink: Ale kogi neparashot, kad tie visi "superhitai" - Ricardo Kairaicio perkurtos l. liaudies dainos - reik ivardyt autoriu... :P :wink: :)

KauKas
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pen 09 03, 2004, 12:09
Miestas: Vilnius

Standartinė KauKas » Pen 09 03, 2004, 12:53

Visi čia tik dainuoja...
Aš šitą kažkada Vilniaus klube grojau. Žodžiai man visai patinka. Ir šiaip gražu...

<pre>
Airija
"Rytui išaušus"

D G D Em
Žalias medžių vainikas supa šiuos namus.
D G A
Čia gera pabusti iš ryto ir jaustis mažu žmogum.

D G D Em D
Čia gera pajusti vėsą ryto vėjo svaigaus
G A
Ir pasileisti dviese per pievą gėlių dangaus. (2x2)

D G D Em D
Kai niekas daugiau nerūpi, tik lėkt su paukščiais kartu,
G A
Kai nėr svarbiau nieko, kaip būti vienas kitam draugu.

Hm G D
Kas žino, kiek šitai tęsis... Dieną, dvi, amžinai...
A Hm G Em A
Gal, sekančiam rytui išaušus, mes jau nebūsim vaikai? (2x2)</pre>
Nebijok, ko nezinai...

darja
Pranešimai: 2703
Užsiregistravo: Šeš 02 07, 2004, 20:04
Miestas: Vilnius

Standartinė darja » Pen 09 03, 2004, 16:04

lietuviskai reik sakyti ne "sekantis" (sledujuščij), o "kitas" :P :)

KauKas
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pen 09 03, 2004, 12:09
Miestas: Vilnius

Standartinė KauKas » Pir 09 06, 2004, 16:38

Visai sutinku dėl "sekančio"... :roll: Bet pabandžiau įdėt "kitą", ir nelabai kas išėjo... Gal galima dainuot "galbūt kitam rytui išaušus". Aš tik užrašiau originalą.
Iš dainos žodžių neišmesi... :wink:
Nebijok, ko nezinai...

darja
Pranešimai: 2703
Užsiregistravo: Šeš 02 07, 2004, 20:04
Miestas: Vilnius

Standartinė darja » Pir 09 06, 2004, 18:11

nu jo - daina yra daina, tik mano pareiga, kaip sakoma, pamokyt, kaip turetu but... :P :)

Skelbti atsakymą