Forumo taisyklės

Klausimai, pastabos, pasiūlymai, susiję su forumu (pagalba naujiems vartotojams)

Moderator: Mindaugas

Locked
Rolandas
Posts: 101
Joined: Tue 01 21, 2003, 3:50
Location: kažkur anapus

Forumo taisyklės

Post by Rolandas »

Kiekvienas forumo dalyvis turi žinoti šias, jam skirtas taisykles:

1. Šis forumas yra skirtas idėjų, aprašytų Vladimiro Megre knygose, aptarimui. Kuriant naują temą pagalvokite, ar ji neprieštarauja forumo paskirčiai ir paieškokite, ar jau nėra tokios pačios.
2. Aiškiai formuluokite mintis ir temas.
3. Būkite atidūs ir laikykitės temos.
4. Pamąstykite ar asmeniui skirtą žinutę būtina rašyti visiems (dažniau yra geriau parašyti privačią žinutę).
5. Diskusijai išsirutuliojus iki asmeniškų reikalų tarp dviejų dalyvių - BŪTINA pereiti į asmeninį susirašinėjimą. Moderatoriai turi teisę perspėti tokius asmenis, jei jie šito nesupranta patys.
6. Laikykitės pripažintų etikos normų ir bendros žmogiškos moralės.
7. DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS žinutėse pageidautina nesišvaistyti, nes pagal neetiquett'ą (elgesio internete taisykles, http://www.elektronika.lt/reference/theme/277/502/) tai prilyginama pakeltam tonui. Didžiosiomis raidėmis leidžiama skelbti itin svarbią informaciją.
8. Atsakinėjant į žinutes, rekomenduojama palikti tik kelias esmines eilutes (kad butu aišku, apie ką kalbama) iš ankstesnės žinutes, po jomis parašant savo komentarus.
9. Forume draudžiama antivalstybinė veikla. Taip pat ir asmeninėse žinutėse.
10. Forume draudžiama užsiimti politine, religine ar rasine agitacija. Taip pat ir asmeninėse žinutėse.
11. Vengti kritikuoti forumo dalyvių bruožus. Taip pat ir asmeninėse žinutėse.
12. Draudžiama įžeidinėti dalyvius. Taip pat ir asmeninėse žinutėse.
13. Forume visi lygūs.
14. Kiekvienas vartotojas turi teise išreikšti nepasitenkinimą tinklapio vystymo ir plėtros komandai adresu [email protected].

Nesilaikantys šių taisyklių dalyviai bus įspėjami. Po dviejų (2) įspėjimų - šalinami 4 savaičių laikotarpiui.

Moderatorių teisės ir pareigos:

1. Moderatorius turi teisę ir, tuo pačiu, tai jo pareiga, temų pavadinimo tikslinimas. Tikslinama:
- jei tema buvo siauresnė o vėliau prasiplėtė ir jai labiau tinka platesnis pavadinimas.
- jei temos pavadinimas buvo neaiškus, pernelyg nekonkretus ir pagal temos turinį jam labiau tinkamas kitoks.
2. Smarkiai nukrypus nuo temos ir jei "atsišakoja" kita tema, moderatorius turi teisę sukurti naują temą ir perkelti ten žinutes, kurios sąlygojo "atsišakojimą".
3. Apie užrakintą arba ištrintą temą moderatorius turėtų informuoti temos autorių ir nurodyti priežastis, kodėl tema buvo užrakinta arba ištrinta.
4.Perklėlęs temą į "chaosą" ar į kitą forumą moderatorius privalo parašyti perkeliamoje temoje, iš kur ir kodėl tema perkeliama.
5. Moderatorius, naudodamasis savo teisėmis, negali kitiems primesti savo nuomones.
6. Moderatorius, gavęs 3 perspėjimus iš administracijos už šių taisyklių nesilaikymą, yra šalinamas iš moderatoriaus pareigų.
7. Forumo moderavimo taisyklės gali būti keičiamos, jei susidaro iš ankšto nenumatyta situacija.


Tikimės malonaus bendravimo. Pasiūlymus, pageidavimus ar mintis, susijusias su tinklapiu ar forumu rašykite skyriuje „Tinklapis ir forumas“. Ten jas kartu aptarsime.


anastasija.lt Tinklapio priežiūros ir plėtros komanda
Locked