Dainynėlis (I dalis)

V.Megre knygų skaitytojų kūryba.
Svajonės, eilėraščiai, mintys...

Moderatorius: Visi tvarkytojai

Skelbti atsakymą
Neringa
Pranešimai: 590
Užsiregistravo: Ant 02 04, 2003, 20:30
Miestas: Vilnius

Dainynėlis (I dalis)

Standartinė Neringa » Pir 07 04, 2005, 20:16

Dainynėlio I dalis šiuo metu jau yra išleista. Jei kas nors norėtumėt įsigyti, paskambinkite Aldonai iš Vilniaus tel. 8 5 2762569 ar tiesiog atvykite į Vilniaus klubą.

****
Sveiki, mielieji,

šiuo metu ruošiame dainų knygelę, kuri būtų naudinga ne tik Žemės šventės metu, bet ir visoms kitoms bendroms šventėms. Joje bus mūsų dainuojamos lietuviškos ir rusiškos dainos.

Įdedu dainas, kurias jau turime atrinkę ir "suvedę".

Kviečiu jus prisidėti prie dainų rinkinio sukūrimo. Mielai prašom siųsti savo sukurtas ir/ar dainuojamas dainas, dainuojamas klubuose bendras dainas. Gali būti liaudies dainos, sutartinės, mantros. Svarbiausias kriterijus - kad būtų šviesios ir gražios :) Kurios labiausiai labiausiai tinka mūsų šventėms.Siųskite adresu:
[email protected]

Iki, mieli dainų tautos ainiai :wink:
Paskutinį kartą redagavo Neringa Tre 05 31, 2006, 9:12, redaguota 1 kartą(us).

Neringa
Pranešimai: 590
Užsiregistravo: Ant 02 04, 2003, 20:30
Miestas: Vilnius

Lietuviškos dainos

Standartinė Neringa » Pir 07 04, 2005, 22:21

Meilės erdvė
(žodžiai Linos Antanaitytės, muzika Ričardo)

1. Žalia ramybė žalio, žalio lauko,
Ir miško pasakoj klajojanti dvasia,
Šviesos rate banguoja Meilės jūra.
Aš ją matau ir tavo akyse.

2. Gėlių karoliais žaidžia saulės vaikas,
Upelis juoką nešasi delnuos,
Man vėjas žalią medžių knygą skaito,
Aš Dievo mintį širdimi vejuos.

Priedainis:
Visatos raktą dovanoja Meilė.
Šventa ugnim užsidega jausmai.
Ir toks pasaulis gimsta naujas,
Kokį širdim jį pamatai.

3. Ir veriasi erdvė kaip ryto žiedas,
Ir man, ir tau ji skamba kaip daina,
Gyvybės medy laimės paukštė gieda,
Jos čiulbesio visa erdvė pilna.

4. Į begalybę visos paslaptys keliauja,
Palikdamos ant kelio daug ženklų,
Ir aš iš Saulės laišką parašysiu,
Į žemės knygą, kad pasaulyje esu...

Priedainis:...


Bardas-Bardė
(žodžiai ir muzika Rasuolės Dindaitės)

Aš jums tyliai atnešiu giedantį ritmą
Pasaulio budimą delnuos
Aš jums tyliai išdainuosiu kelią
Širdin Visatos Amžinos
Kaip paukštė meilės tyliai pračiulbėsiu
Išplėtusi naktinį šydą,
Kad Rojus nakty sužydėtų
Prikeltų šviesai mintį ryto
Esu laisvūnė aš
Padangių aukšty
Tyliai plasnoju su žinia sava
Aš bardas-bardė
Skelbiu jums laimingąjį rytojų
Per Amžius begalybės dausose


Aušrelė
(žodžiai ir muzika Rasuolės Dindaitės)

Aušta aušrelė
Svyruoja gervelė
Žemėj plačioj
Gimtinėj mieloj

Giedokit šviesūs sapnai
Angelo šauksme tu prabilk
Tyras žiedeli plazdėk
Meilei šauksmu tu padėk

Bunda pavasario gaiva
Žemė apsipila rasa
Nulyja šiltas lietus
Suskamba medis gilus
Senolių šventa dvasia
Amžiams ji mums palikta

Tam kad mylėti galėtume mes
Šviesą skleisti mokėtume mes…


Regentysis
(žodžiai ir muzika Rasuolės Dindaitės)

Šviesioj girioj
Aukštai kalnuose
Gyveno Vedlys

Jo akys švietė
Regėjo išmintį jis

Aukštai kalnuose
Tolybėj plačioj
Giedojo vedlys tylumoj…

Kaip bėga banga debesies
Kaip keliasi žiedas gėlės

Tolybėj plačioj
Tylioj tolumoj
Giedojo vedlys
Giesmę širdies

Kaip bunda žolė
Saulė ryte
Kaip sužiba Meilė
Žmogaus širdyje

Auksinėj Šviesoj
Tylioj Ramumoj
Giedojo vedlys
Kaip dienos pražys
Kaip švytės žaluma
Giedojo vedlys…


Mėlynė-Smėlynė
(žodžiai ir muzika Rasuolės Dindaitės)

Plytinčioj, plytinčioj smėlynėj
Plytinčioj, plytinčioj smėlynėlėj
Žirginėlius sėjau
Su Dangum kalbėjau

Regėjau Aukso vartelius
Ieškojau Meilės veidelio

Budėjau Meilės vardą sergėjau
Čiūčiavau Žiede vaiką siūbavau

Atradau Dievo vartus
Nusagsčiau žvaigždėm takus

Aš mėlynėj nubudau
Laisvą mintį pagavau
Atsikėliau Vakaruos
Tyliai pažvelgiau Rytuos
Ir apglėbiau Žemę aš
Purpuru apkaišiau galveles


Dai an kalno
(žodžiai ir muzika Rasuolės Dindaitės)

Dai an kalno
Dai an kalnelio
Aukštas bures kėliau
Laivus išlydėjau

Auginau rugio žiedus
Pyniau aukso jų pluoštus

Teisiau tiltą per marias
Šaukiau savo valteles

Štai pareina broliai dyvini
Pintais krepšiais nešini

Aidi šokis
Šypsos sūneliai

Šviečia meili Saulutė
Spindi Marelių erdvė

Žemelės godos
(žodžiai ir muzika Rasuolės Dindaitės)

Sodrios tavo pievos Mamule,
Saldžios tyros dainos Širdule,
Dega Šventa Ugnis
Žėri skaisti paslaptis
Amžių gelmė atvira,
Skubu aš atverti ją,
Kad tyliai daina pasigirstų
Ir Auksu delne ji pavirstų

Tyliai šlamėki širdie
Skaisčiai žibėki rimtie
Tylus gaudesys nakty
Ragina busti širdy

Atminkit vaikai Tylumos,
Skraidančios fėjos laukuos,
Atminkit vaikeliai maži,
Kaip žaidėt žiedų apsupty,
Kaip rūkas žibėjo plaukuos,
Kaip saulė tekėjo laukuos,
Ir braidėt basi jūs vaikai,
Buskit, juk šviesūs sapnai –
Tai tyras plakimas širdies –
Tai pienės žiedelis nakties…

Tyliai šlamėki širdie
Skaisčiai žibėki rimtie
Tylus gaudesys nakty
Ragina busti širdy…


Liepelė–Mergelė
(žodžiai ir muzika Rasuolės Dindaitės)

Augo, augo
Liepelė, liepelė
Aukštai, aukštai
Augo…

Už jurių–marelių,
Už kalnelių didžių,
Už aukštųjų šilų –
Augo…

Augo, augo
Liepelė, liepelė
Aukštai, aukštai
Augo…

Dabino, dabino
Saulelė, saulelė –
Jos skaisčias šakeles –
Liepelės…

Dabino, dabino
Skaistino, skaistino –
Saulelė, saulelė –
Šakeles…

Kad jin augtų graži,
Kad jin šviestų skaisti,
Dabino, dabino –
Saulelė…
Vai užaugo skaisti
Mergužėlė šviesi
Saulės dukra meili
Liepelė…

Josios balsas skardus
Puošia žemės kampus
Ruošia meilei takus
Balselis…

Gieda upė plati
Verkia meilė skaisti
Žydro vėjo ugnį
Meilė…

Mergelė–Liepelė
Neša ugnį žiedų
Neša ugnį vilties
Mergelė…

Dega Meilė skaisti
Žėri saulė meili
Spindi jūra plati
Tai Mergelė
Tai Žemelė
Tai Dangus
Tai šviesa
Meilė Amžina…


Susitikimas
(žodžiai ir muzika Rasuolės Dindaitės)

Aš suradau Save
Tyrajame Ošime
Aš sutikau save
Meilės-gėlių slaptyje

Aš pamačiau Save
Pienių-svajų suptyje
Aš sutikau save
Begalinėje Erdvėje

Pažiūrėkit kaip akys šviečia
Pažiūrėkit kaip spindi dangus –
Tai laisvė pragydo
Tai Rojus sužydo
Prikėlė gyventi visus

Skambėki lemtie purpurine
Žiūrėkit Gyvatą nešu
Per Amžius mano krūtinėj
Žydės ji Gyvu sidabru

Aš sutikau save
Iš Meilės Rojaus saldaus
Aš esu savyje
Begalybė-slaptis-aiškuma
Dievulio sodely

Dievulio sodely
Augo liepužėlė,
Tai gražumas liepužėlės
Dievulio dukrelės!

O aš prieidama,
Apsikabindama:
„- Oi, tu liepa, liepytėle,
Būk už seserėlę“.

„- Neturiu kojelių,
Neturiu rankelių,
Aš neturiu, seserėle,
Meilingų žodelių“.

„- Šaknelės – kojelės,
Šakelės – rankelės,
Žali lapai, liepytėle, -
Meilingi žodeliai“.

Dievulio sodely
Augo aržuolėlis,
Tai gražumas aržuolėlio,
Dievulio sūnelio!

O aš prieidamas,
Apsikabindamas:
„- Oi, tu aržuol, aržuolėli,
būk už brolužėlį“.

„- Neturiu kojelių,
neturiu rankelių,
aš neturiu, brolužėli,
meilingų žodelių“.

„- Šaknelės – kojelės,
šakelės – rankelės,
žali lapai, aržuolėli,-
meilingi žodeliai“.


Aš nusieisiu

Aš nusieisiu į žalią girią,
Atsigulsiu žalioj girėj
Tarp dviejų pušielių.

Vėjužiui pučiant, bitelėms dūzgiant,
O, tai saldus pojilsielis
Tarp dviejų pušielių.

Aš nusieisiu į žalią lauką,
Atsigulsiu žaliam lauki
Tarp dviejų kvietkielių.

Vėjužiui pučiant, bitelėm dūzgiant,
O, tai saldus pojilsielis
Tarp dviejų kvietkielių.

Aš nusieisiu į Dievulio sodą,
Dėkavosiu Dievužėliui
Jir pasikloniosiu.


Gabija

Kas ten, rytuose?-
Bunda Žemė Motina.
Šventoji Ugnie,
Dek širdy visada!

Saulė – danguje,
Šviesa – manyje.
Šventoji Ugnie,
Dek širdy visada!

Tėvulis danguje,
Žemynėlė – motina.
Šventoji Ugnie,
Dek širdy visada!

Gabija, Gabija,
Gabijuže Deivuže,
Šventoji Ugnie,
Dek mūsų širdyse!


Oi, liepu, liepu

Oi, liepu, liepu
Kas po tuoj liepu /2x

Ir po tuoj liepu
Bėga upelis

Kas tan upely?-
Plaukia laivelis

Kas tan laively?-
Dievo sūneliai.

Dievo sūneliai
Kanklėm kankliuoja.

Oi liepu, liepu
Kas po tuoj liepu.

Ir po tuoj liepu
Bėga upelis.

Kas tan upely?-
Plaukia laivelis.

Kas tan laively?-
Dievo dukrelės.

Dievo dukrelės
Galvą šukuoja.

Ir laisto plaukus
Čystu vandeniu.

Broleliai gieda-
Tai gražu klausyt.

Seselės šoka-
Tai gražu žiūrėt.


Tėvelio sodely

Tėvelio sodely
Augo liepužėlė,
Žaliajam tėvelio
Sodely.

Tai ne liepužėlė –
Močiutės dukrelė,
Daili, graži
Mergelė.

Graži mergužėlė
Giesmelę giedojo,
Tėvelis, motinėlė
Liūdėjo.

Atskrido paukštelė
Jiš už jūrių marių,
Saulelės plunksnelėm
Žėrėjo.

Ant liepelės tūpė,
Tris dienas lakštavo,
Labai visus
Ramino.

Paukštelės plunksnelė
Krito ant liepelės,
Kibirkštėlė
Pasdarė.

Skaisti mergužėlė
Giesmelę giedojo,
Tėvelis, motinėlė
Dyvijos.

Saulutė tekėjo,
Žvaigždelė spindėjo
Megužėlės
Veidely.


Augo girioj ąžuolėlis

Augo girioj ąžuolėlis
devyniom šakelėm,
Ant šakelių ant laibųjų
gegutė kukavo.

Viršūnėlėj saulužėlė,
Dievulio dukrelė
Skaisčiai švietė ir ramino
Visų širdeles.

Skaisti girios mergužėlė
Ugnelę kūreno,
Atsiklaupus Gabijužei
Galvelę šukavo.

Atajojo bernužėlis
Juodbėru žirgeliu,
Neregėjo saulužėlės
Nei šventos ugnelės.

Kirto žalią ąžuolėlį
Devyniom šakelėm,
Ant šakelių gegužėlė
Gailiai kukavo.

Kalbin skaisti mergužėlė
Jaunąjį bernelį:
- Kam tau girų ąžuolėlis,
- Šventas medelis?

-Kirsiu žalią ąžuolėlį,
darysiu laivelį,
plauksiu per marias,
ieškosiu Dievulio sodelio.

Jir pavirto bernužėlis
Raibu sakalėliu,
Skrido, skrido per marelę,
Per aukštus kalnelius.

Liūdnas buvo sakalėlis,
Raibasis paukštelis,
Nesurado už marelių
Dievulio sodelio.

Atajojo bernužėlis
Baltuoju žirgeliu,
Skaisčiai švietė saulužėlė
Viršum medelių.

Lėkė viena kibirkštėlė
Nuog šventos ugnelės,
Krito jaunam bernužėliui
Tiesiai ant širdelės.

Ant šakelių, ant žaliųjų
Paukšteliai lakštavo.
Skaisčiai švietė Saulužėlė
Bernelio veidely.


Per lauką jojau

Per lauką jojau,
Lygų laukužį,
Ieškojau
Dievužio Sodelio.

O jir prijojau
Aukštą kalnužį,
Ant kalnužėlio-
Žalia liepužė.

Raiba paukštelė
Viršūnužėj,
Aukso skrynelė
Iš pašaknėlių.

-Sakyk, paukšteli,
kur man ieškoti
Dievo sodelio,
savo laimužės?

-Žiūrėk, bernyti,-
Aukso skrynužė.
Atkelk dangtelį-
Rasi raktelį.

Kėliau dangtelį,
Vidun žiūrėjau.
Radau skrynelėj
Veidrodužėlį.

Veidrodužėly-
Savo veidelį.
Savo širdelėj-
Dievo sodelį.


MANO BROLELI

Mano broleli ir mano sesele,
Ar nematai, kad dangus nusileido?!
Medžiai ir gėlės, upės ir paukščiai,
Kaip jie dėkoja Dievuliui ir meldžias!

Mano broleli ir mano sesele,
Ar nematai, kad ugnelė jau dega?!
Liejasi, teka meilė skaisčioji!
Deki ugnele, tu mūsų šventoji!

Pr.:
Kaip apdainuoti Tavąją šlovę?!
Kaip apsakyti Tavo malonę?!
Liejasi, teka meilė skaisčioji!
Deki, ugnele, tu mūsų šventoji!

Mielas broleli ir sese mieloji,
Ar negirdi, kaip saulelė dainuoja?!
„Aš – tai tu! Viskas – vienovė!“
Deki, ugnele, tu mūsų šventoji!

Mielas broleli ir sese mieloji,
Ar negirdi, kaip žvaigždelės dainuoja?!
„Aš – tai tu! Viskas – vienovė!“
Deki, ugnele, tu mūsų šventoji!

Pr.: Kaip apdainuoti...

Mielas broleli ir sese mieloji,
Ar negirdi, kaip žemelė dainuoja?!
„Aš – tai tu! Viskas – vienovė!”
Deki, ugnele, tu mūsų šventoji!


AR ŽINAI?

Ar žinai, kad Jis čia –
Tavyje, manyje.
Medyje, gėlėje,
Vienas Jis – visuose.

Vėjuje, lietuje,
Paukštyje, žvaigždėje,
Žemėje, danguje,
Vienas Jis – visuose.

Liūdesy ir džiaugsme,
Vienas Jis – visuose.


AŠ TURĖJAU BALTĄ ROŽĘ
(Improvizacinis folkloras, Strazdas,
*pabaiga sukurta dainių tautos)

1. Aš turėjau baltą rožę, baltą rožę,
nežinojau, kur sodinti, kur sodin(ti).

2. Sodinau an marių kranto, marių kranto,
aukštan kopų kalnužėly, kalnužė(ly).

3. Jir užaugo balta rožė, balta rožė
ligi pačių debesėlių, debesė(lių).

4. Kopiau, kopiau rožės šakom, rožės šakom
jir pasiekiau Dievo sodą, Dievo so(dą).

5. Aš regėjau Dievo sūnų, Dievo sūnų,
baltą žirgą balnojantį, balnojan(tį).

6. Saulės dukra vartus vėrė, vartus vėrė,
žvaigždėm kelią barstydama, barstyda(ma).

*7.Aš turėjau baltą rožę, baltą rožę,,
jir pasiekiau Dievo sodą, Dievo so(dą).


LAUKŲ GĖLĖ
(muzika ir žodžiai Gintauto Tautkaus)

1. Nusijuok, išsipink kasas
Ir akių daugiau neslėpki
Leisk įkvėpt daugiau
Oro gaivaus.

2. Tu laisva kaip laukų gėlė
Ir lengvai nerūpestinga
Tavo širdyje
Atgims daina.

PRIEDAINIS:
Laukų gėle, žole žalia
Gaivia rasa nupraus tave.

3. Abejonėse ir skausme
Pasikviesk save į tylą
Leisk pabūti sau –
Žemės dukra.

4. Gatvėje, kur žmonių minia
Jau pamiršo miško tylą
Ji prabyla tiems,
Kurie su ja.


NAUJAS RYTAS
(muzika ir žodžiai Strazdo)

1. Naktis praėjo, tamsos neliko,
aušta rytas mano širdy.
Nebegrįšiu atgal, aš jau kitas;
mano motina – žemė,
o tėvas – dangus.

PRIEDAINIS:
Saule, tau ši giesmė
ir gėlės mūsų širdžių.
Pakilsim aukštai virš kalnų,
kur nėra tamsos ir visad šviesu.

2. Viskas praėjo, nakties neliko,
kyla saulė mano širdy.
Nebegrįšiu atgal, aš jau kitas;
mano motina – žemė,
o tėvas - dangus.

PRIEDAINIS:
Meilė – mano pavidalas.
Tiesa - mano kvėpavimas.
Palaima yra mano maistas.
Aš ir tu, tu ir aš, aš tai tu.SAULĖS GIESMĖ
(muzika ir žodžiai Strazdo)

1. Aš pasveikinsiu saulę, ir rytas ateis,
mes atversim plačiai langines.
Tegul vėjas glosto man plaukus šiandien,
mes iškelsim aukštai bures!

Aš pasveikinsiu paukštį, ir žemė prabus,
viens kitam mes ištiesim rankas.
Tegul skamba mūsų Saulės giesmė!
Tegul vėjas kedena bures!

PRIEDAINIS:
Ar tu žinai, kad tavo delne – visas pasaulis?!
Ar tu žinai, kad tavo delne – visas dangus?!
Aš su tavim, mes kartu apkabinsim pasaulį.
Aš su tavim, mes visi pasieksim žvaigždes.

2. Aš pasveikinsiu dangų, ir dangus nusileis
į mūsų visų namus.
Tegul skaisčiai dega Šventoji Ugnis,
žiūrėk, - jau nebelyja lietus.

Aš pasveikinsiu saulę, ir saulė ateis,
priglaus prie savęs tave.
Tegul pievoj gėlėtoj žaidžia vaikai
ir visur tebūna šviesa!

PRIEDAINIS:
Ar tu žinai, kad tavo delne – visas pasaulis?!
Ar tu žinai, kad tavo delne – visas dangus?!
Aš su tavim, mes kartu apkabinsim pasaulį.
Aš su tavim, mes visi pasieksim žvaigždes.

Ar tu žinai, kad tavo delne – visas pasaulis?!
Ar tu žinai, kad tavo delne – visas dangus?!
Aš su tavim, mes visi išvysim pasaulį, -
kur niekada neužges Šventoji Ugnis.
Kur niekada neužges Amžinoji Ugnis.


GRĮŽIMAS PRIE IŠTAKŲ
(iš rusų kalbos vertė Dalia Montvilienė,
autorius A. Gūsev)

1. Lengva man žengti, saulelė jau teka,
Giriom einu su daina.
Kojos iš džiaugsmo vos liečia taką,
Laimės širdis kupina.

2. Tėve, juk dangų, medžius ir žolelę
Kitaip aš regėjau anksčiau.
Nuoskaudos dingo, su meile nuo šiolei
Tave čia visur aš matau.

3. Visa, kaip buvę: žvaigždės ir paukščiai,
Bet mano žvilgsnis šviesus.
Pykčio nebėr, meilei atviras takas,
Žmonės, myliu jus visus!

PRIEDAINIS:
Aš keliuos, ir aušrelė man šypsosi,
Aš einu, paukščių giesmes girdžiu.
Šiai dienelei šviesiai, rodos, galo nėr,
Vis labiau ir labiau aš myliu.


MES - GĖLĖS
(Muzika ir žodžiai Strazdo)

1. Mes gėlės – Dievo sode,
Gėlelės Dievulio delne.
Tebūna ramybės žiedai širdyje
Ir džiaugsmo giesmė visada, visada!

2. Mes – žvaigždės dangaus skliaute,
Žvaigždės Dievulio delne.
Tebūna palaimos žiedai širdyje
Ir džiaugsmo giesmė visada, visada!
(Ir vaiko giesmė visada, visada!)


DIEVULIO SŪNELIAI
(Improvizacinis folkloras, Strazdas)
(Sutartinė. Apeiginis šokis)

Dievulio sūneliai, o tai gražiai šoka!
Jatuta, jatutėla, jatuta, jatutėla!

Dievulio dukrelės, o tai gražiai gieda!..
Man parodyk, broleli, - kaip upelis šoka?..
Šitaip šokinėja, šitaip trepinėja!...
Man parody,k sesele,- kaip ugnelė šoka?..
Šitaip šokinėja, šitaip trepinėja!..
Man parodyk, broleli, - kaip vėjelis šoka?..
Šitaip šokinėja, šitaip trepinėja!..
Man parodyk, sesele,- kaip saulutė šoka?..
Šitaip šokinėja, šitaip trepinėja!..


BŪK PASVEIKINTA, UGNELE
(Improvizacinis folkloras Strazdas, sutartinė)

Būk pasveikinta, ugnele, ryto ratuto!
Ei ryto, rytėlio, ryto ratuto!

Būk pasveikinta, Gabija, ryto ratuto!..
Būk pasveikinta, Žemyna, ryto ratuto!..
Būk pasveikinta, Austėja, ryto ratuto!..
Būk pasveikinta, Laimuže, ryto ratuto!..
Būk pasveikintas,Perkūne, ryto ratuto!..
Būk pašlovintas, Dievuli, ryto ratuto!..


SAULUTĖ TEKĖJO
(Improvizacinis folkloras Strazdas, sutartinė)

RINKINYS:
Saulutė tekėjo, čiutela lylia.
Anoj pusėj Vilniaus, čiutela lylia.
Ne saulutė teka, čiutela lylia.
Ten Dievulis eina, čiutela lylia.
Ką Dievulis neša,, čiutela lylia.
Broleliam ugnelę, čiutela lylia.
Seselėm rūtelę, čiutela lylia.

PRITARINYS:
Čiūtela, čiūtute, čiūta lylia.


Šis melsvas vakaras

Šis melsvas vakaras, melsvas vakaras
Toks skaidrus, toks skaidrus... /2k.
Taip tyliai, tyliai leidžiasi dangus. /2k.

Užmigo vėjas gėlių akelėse.
Mažuose takeliuose. / 2k
Ir taip tyliai, tyliai leidžiasi dangus... /2k.

Krinta lašelis, smilgelės siūruoja,
Vabalėliai sapnuoja. /2k.
Ir taip tyliai, tyliai leidžiasi dangus... /2k.

Šis melsvas vakaras, melsvas vakaras
Kvepia duona, kvepia duona... /2k.
Ir taip tyliai, tyliai veriasi dangus... /2k.

Virpa švieselės mūsų akelėse,
Mūsų širdelėse. /2k.
Ir taip tyliai, tyliai veriasi dangus... /2k.

Tai begalinė šiluma, tai begalinė šiluma... /2k.
Aš noriu likti čia, aš noriu likti čia.
Kur taip tyliai, tyliai apgaubia dangus... /2k.


APĖJO SAULIULA
(Neringa Vaitkevičiūtė)

Išėjo tėvužis žalion giružėn
Apėjo sauliula aplinkui zarių.

Įkopė tėvužis aukštan kalnelin…
Užkopė tėvužis aukštan dangelin…
Širdelėn tėvužio lėkė žvaigždelė…
Sidabru mirgėjo dienas septynias…
Parėjo tėvužis žalian sodelin…
Vai ir sutiko mamužė miela…
Vai, ką parnešei, mano mylimas?
Tai, aš tau parnešiau dangaus skliautelį
Vai, aš tau parnešiau šviesią žvaigždelę
Vai, aš tau parnešiau Dievo ugnelę.


O PO TOJ LIEPELI
(Neringa Vaitkevičiūtė)

O po toj liepeli bitelė dūzgia (2k.)
O po toj liepeli saulutė šviečia
O po toj liepeli stovi motula
O po toj liepeli lopšį sūpuoja
O po toj liepeli gražiai dainuoja
O po toj liepeli mažas vaikelis
O po toj liepeli vaikšto po žolę
O po toj liepeli glosto bitelę
O po toj liepeli šaukia žvaigždelę
O po toj liepeli su Dievu kalba


BALTAJAI MAMUŽEI
(Neringa Vaitkevičiūtė)

Ir pakilo saulužė
Ir nudžiūvo rasužė
Šviesią galvą ramino
Mano baltos motinėlės

Ir užkilo sakalas
Ir numetė plunksnelę
Į mamužės delnelį
Šviesią galvą ramino

Ir palinko liepelė
Ir suskambo ąžuolas
Ošė lapeliais mirgėj mirgėjo
Šviesią galvą ramino

Ir pakilo saulužė
Ir nudžiūvo rasužė
Ir kas rytą kas rytužėlį
Teka saulė, džiūsta rasužėlės


TEKA TEKA SKAISTI UPĖ
(Neringa Vaitkevičiūtė)

Teka teka skaisti upė, teka teka upužėlė skaisti
Tu nuprauski man veidelį, tu nuprask baltąjį
Tu nuskaistink man širdelę, nuskaistink nuskaistink
Nešk smiltelę žinužėlę, berneliui jaunajam
Tu priimki bernužėli širdužėlę tu priimki širdužėlę, tu mano, tu priimk
Tu sujunki upužėle širdužėles, tu sujunki mudviejų, tu sujunk
Teka teka skaisti upė teka tekant aukso saulei

LYGUS VANDENĖLIS
(Neringa Vaitkevičiūtė)

Vai lylio lylio lygus vandenėlis (2 k.)
Luoteliu plaukiau Dievužį šaukiau

Vai lylio lylio lygus vandenėlis (2 k.)
Dievužėlio veidelis vandenėlio atspindy

Vai lylio lylio lygus vandenėlis (2 k.)
Luoteliu plaukiau su Dievužiu tylėjau

Vai lylio lylio lygus vandenėlis (2 k.)
Mėnulėlio pilnatėlė žuvelių apsupty


MĖNULĖLIO-LĖLIO
(Neringa Vaitkevičiūtė)

Mėnulėlio-lėlio, mėnulėlio-lėlio (3k.)

Per laukelį ėjau naktelę regėjau
Gelsvą pilnatėlę iš už debesėlio
Mėnulėlio-lėlio, mėnulėlio-lėlio (2k.)

Tykioj upužėlėj vandenėlį sėmiau
Pilnuos delnužėliuos spindi pilnatėlė
Mėnulėlio-lėlio, mėnulėlio-lėlio (2k.)

Po obels šakelėm lopšelį sūpavau
Gilioj naktužėlėj vaikeliui niūniavau
Mėnulėlio-lėlio, mėnulėlio-lėlio (2k.)

Skaisti žvaigždužėlė per obels šakeles
Spindulėlį tiesė kaktelę dabino
Mėnulėlio-lėlio, mėnulėlio-lėlio (2k.)

Lakštingalužėlės tyras balsužėlis
Per sodelį plaukė sapnelį dabino
Mėnulėlio-lėlio, mėnulėlio-lėlio (2k.)


UOSILĖLI ŽALIASAI
(sutartinė, pagražinta dainių tautos)

Kas ten teka per dvarelį, uosilėli žaliasai,
Uosile uosile, uosilėli žaliasai žaliasai.

Marti teka per dvarelį, uosilėli…
Kū ten neša tekėdama, uosilėli…
Baltas drobes išvelatas, uosilėli…
Kū patiko tarp vartelių, uosilėli…
O patiko šešurėlį, uosilėli…
Šešurėlį, ne tėvelį, uosilėli…
Aš šešurui labų dienų, uosilėli…
Man šešuras labų dienų, uosilėli…


TURĖJO LIEPA
(sutartinė, pagražinta dainių tautos)

Turėjo liepa lioj sudijo,
Sudijo sudijo, sudijo latatato.

Devynias šakas…
Visas devynias…
Kiekvienoj šakelėj…
Po mažų paukštelį…
Po skaistų žiedelį…
Turėjo močia…
Devynias dukras…
Visas devynias…
Devynias saulales…
Piršlaliai išpiršo…
Palik nors vienų…
Saulužei pasveikint…
Žiedeliams pakalbint
Sodužiui pažiūrėt


EISIM SESĖS
(sutartinė)

Eisim sesės, tūta tutava,
Eisim sesės, tuta tuta tūtava.

Mes laukelin…
Mums beeinant…
Atalyja…
Skaužūs lietūs…
Bėgsim sesės…
Po liepeli…
Mums liepelė…
Nei motulė…
Jos šakelės…
Nei rankelės…
Jos lapeliai…
Nei žodeliai…

Eisim broliai…
Mes laukelin…
Mums beeinant…
Atalyja…
Skaužūs lietūs…
Bėgsim broliai…
Po ūžuolu…
Mums ūžuolas…
Nei tėvulis…
Jo šakelės…
Nei rankelės…
Jo lapeliai…
Nei žodeliai…


RYGAILIO
(sutartinė)

Kas ten teka per kiemelį, rygailio rygailio,
Saulė teka per kiemelį, rygailio, rygailio.

Kas ten teka per kiemelį, rygailio rygailio,
Mėnuo teka per kiemelį, rygailio, rygailio.

Kas ten teka per kiemelį, rygailio rygailio,
Žvaigždės teka per kiemelį, rygailio, rygailio.

Kas ten teka per kiemelį, rygailio rygailio,
Upė teka per kiemelį, rygailio, rygailio.


DIJŪTA KOLNALI
(sutartinė)

Dijūta kolnali,
Dijūta kolnali,
Dijūto kalnali,
Dijūto kalnali.


AŠ PAPUOŠIU ŽIRGO GALVĄ

1. Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom,
apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom,
kad skrajūnas mano žirgas
lėktų neštų gerą žinią į tėvynę.

2. Ąžuolėliui kaip tėveliui nusilenksiu,
liepužėlę kaip motulę apkabinsiu,
kad žinotų brolių širdys
ir nekirstų žalių girių, ąžuolėlių.

3. Vandenėlio iš šaltinio atsigersiu,
prieg žemelės savo galvelę priglausiu,
tu, Žemyna, Žemynėle,
kelki širdis mūsų brolių, seserėlių.

4. Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom,
apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom,
kad skrajūnas mano žirgas
lėktų neštų šventą ugnį į tėvynę.


KAS TEN PO MANO SODELĮ
Kas ten po mano sodelį vaikščiojo? (2 k.)
Cykiai pamažu uliavoj(o). (2 k.)

Gal tėvelis bitelių dabojo…
Kas ten po mano svirnelį vaikščiojo?..
Gal motulė drobelių dabojo…
Kas ten po mano stainelį vaikščiojo?..
Gal brolelis žirgelių dabojo…
Kas ten po mano darželį vaikščiojo?..
Gal sesulė rūtelių dabojo…
Kas ten po mano laukelį vaikščiojo?..
Gal Dievulis rugelių dabojo…


OI JAU MANO MIELAS
Oi jau mano mielas
Ankstų rytą kėlė -
Ne dėl žalio vyno -
Dėl žalio žolyno.

Oi jau mano mielas
Baltai burną prausė -
Ne dėl …

Oi jau mano mielas
Marškinėlius vilko -
Ne dėl…

Oi jau mano mielas
Sermėgėlę segė -
Ne dėl…

Oi jau mano mielas
Kepurėlę dėjo -
Ne dėl…

Oi jau mano mielas
Žirgelį balnojo -
Ne dėl…

Oi jau mano mielas
Ant žirgelio sėdos
Ne dėl…

Oi jau mano mielas
In mergelį jojo
Ne dėl…


ŠIŲ NAKTELĮ, PER NAKTELĮ
Šių naktelį, per naktelį
Nemigau, nemigau.
Su broleliu obelėlę
Sodinau, sodinau. (2x2 k.)

Prigyk, prigyk, obelėle,
Valyvai, valyvai.
Nokink savo obuolėlius
Raudonai, raudonai.

Aš priskinsiu obuolėlių
Raudonų, raudonų,
Ir nunešiu bernužėliui
Dovanų, dovanų.

Mergužėlė, lelijėle,
Kur buvai, kur buvai?
Kad šių naktį jaunimėly
Nebuvai, nebuvai.

Šių naktelį, per naktelį
Nemigau, nemigau.
Su broleliu obelėlę
Sodinau, sodinau.


ŽEMĖ KĖLĖ ŽOLĘ
Žemė kėlė žolę,
Žolė kėlė rasą,
Rasa kėlė pasagėlę,
Pasagėlė - žirgą.

Žirgas kėlė balną,
Balnas kėlė raitą,
Raitas kėlė kepurėlę
Senai motinėlei.


ŠALYJ KELIO JOVARAS STOVĖJO
(lietuvių liaudies daina, Vilkaviškio kr.)

Šalyj kelio jovaras stovėjo,
Slaunasai žolyne, rugeli.

Iš pašaknų skambantys kankleliai….
Per vidurį dūzgiančios bitelės…
Viršūnėlėj sakalo vaikeliai…
Ir atjoja brolelių pulkelis…
Prašau sustot, jaunieji broleliai…
Paklausykit skambančių kanklelių…
Paklausykit dūzgiančių bitelių…
Pažiūrėkit sakalo vaikelių…


EISVA MUDU ABUDU
Eisva musu abudu (2 k.)
Žaliojon giružėn abudu. (2 k.)

Kirsva musu abudu
Žaliąsias liepužes abudu.

Pjausva mudu abudu
Plonąsias lentužes abudu.

Darysva mudu abudu
Naująją lovužę abudu.

Klosva mudu abudu
Baltąją paklodę abudu.

Gulsva mudu abudu
Naujojon lovužėn abudu.

Darysva mudu abudu
Naująją vygužę abudu.

Vygiuosva mudu abudu
Mažajį vaikužį abudu.

MEŠKUTĖ
(daina-šokis-žaidimas)

Šokam šokam mes meškutę,
Meška šoka, kudlos dulka,
Kad nešoktų - nedulkėtų.
Uch uch uch uch, uch uch uch uch.


LIETUVA

Kokia nuostabi, Lietuva, esi
Kaipgi nemylėt mums tavęs.
Mūsų džiaugsmas tu,
Mūsų skausmas tu,
Savo širdyse saugom mes tave.

Mes didžiuojamės gimę Lietuvoj,
Bet vien to mažai,
Kad išsaugot ją.
Mūsų džiaugsmas ji,
Mūsų skausmas ji,
Savo širdyse saugome mes ją.

Pr.:
Už rankų susiėmę apjuosim Lietuvėlę
Žemelę šventą bočių išsaugotą kovoj.
Tiktai tauta išėję, vienybėje sustoję
Galėsim daug nuveikti vardan Lietuvos.

Lietuva, Lietuva, tu mums šventa
Lietuva, Lietuva – mūs motina,
Lietuva, Lietuva, kol rankoj ranka,
Lietuva, Lietuva, gyvuok Lietuva mana.

Kokia nuostabi, Lietuva, esi
Tu tokia trapi, bet dvasia didi
Kad išsaugoti ateities kartoms
Ką mylėjo taip mūsų protėviai.
Pr.:...


KAIP ŽYDĖJIMAS VYŠNIOS

Mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi,
Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį.
Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį
O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio.

Pr.:
Mūsų dienos kaip šventė,
kaip žydėjimas vyšnios
Tad skubėkim gyventi,
nes prabėgs nebegrįš jos,
Tad skubėkime džiaugtis,
vai prabėgs nebegrįš jos,
Mūsų dienos kaip šventė,
kaip žydėjimas vyšnios.

Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą lėkimą
Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas.
Skamba, oi, skamba šilai nuo mūsų laimės ir juoko
Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite
Čia pas mus...

Nes
Pr.: ...ŽIEMĄ VASARĄ
(V.Kernagis)

G E7
Am D7 C G D7
Ryto rasą nuo žiedų nubrauksiu
Ir rasotu delnu pasigausiu vėją…
Pasigavęs vėją, pasidirbsiu laivę,
Pasidirbęs laivę, pas tave išplauksiu!

Priedainis:
Em A7, C D G H7
Em Am C, D G
Rytą vakarą, žiemą vasarą,
Saulei šviečiant, lietums lyjant,
Sningant sodams, riešutams byrant - lauk manęs…

Vakarais po pievas rūkas vaikštinėja.
Aš tą visą rūką klonin susikviesiu.
Susikvietęs rūką, pasidirbsiu laivę,
Pasidirbęs laivę, pas tave išplauksiu!

Vasarą atplauksiu laukų vėjo laive,
Rudenį atplauksiu pievų rūko laive,
Žiemą nukrisiu sniegu tau ant delno,
Pavasarį išaugsiu pirmąja žole…


PADAINUOSIM MES SUSTOJĘ

Padainuosim mes sustoję,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai žaliam gojuj,
Oi oi oi. (2x2)

Padainuosim mes susėdę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai vienasėdy,
Oi oi oi. (2x2)

Padainuosim mes sutūpę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai palei upę,
Oi oi oi. (2x2)

Padainuosim mes sugulę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai didžiam būry,
Oi oi oi. (2x2)


LIETUVA

Tai gražiai gražiai mane augino
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai gražiai už rankos vedė
Vasaros diena ilga. (2x2)

Tai gražiai gražiai lingavo girios,
Uogų ir gegučių pilnos,
Tai gražiai gražiai saulutė leidos,
Atilsėlį nešdama. (2x2)

Tai gražiai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis: Lietuva. (2x2)


TYKUS VAKARS BE VĖJO
(lietuvių liaudies daina pagražinta naujųjų dainių)

Tykus vakars be vėjo, be vėjo,
Lakštingėlė čiulbėjo, čiulbėjo. (x2)

Po beržyną vaikščiojau, vaikščiojau,
Bėro žirgo ieškojau, ieškojau. (x2)

Bėro žirgo neradau, neradau,
Tik mergelę sutikau, sutikau. (x2)

Labas vakars, mergele, mergele,
Ar nematei žirgelio, žirgelio? (x2)

Matyt mačiau žirgelį, žirgelį
Savo tėvo dvarely, dvarely. (x2)

Sakyk tiesą, mergele, mergele,
Ką padarė žirgelis, žirgelis? (x2)

Uosio tvorą išlaužė, išlaužė,
Žalią rūtą išmynė, išmynė. (x2)

Aš pakelsiu rūtelę, rūtelę
Kad išskleistų žiedelį, žiedelį. (x2)


NAKTELĖS ŽIEDAI

G Hm
Gyvenime būna labai šviesios naktys:
D C G
Lig ryto siūbuoja naktelės žiedai
G Hm
naktelės žiedai dangaus pakraščiais,
D C Am D
skriauteliu baltų pilna siūbavimo.

Pr.
Am D
Kada gi paliausi, širdele manoji,
G Em
Siūbuot siūbuoti naktelės žiedais,
C D G Am
siūbuoti naktelės žiedais,
C D G
naktelės žiedais?

Pjaučiau pripjaučiau žiedų baltųjų,
kuomet pasiilgstu skaistaus šviesumo.
Šviesiu šviesuosiu savo širdele
Naktiniu žiedu palei tavo kojas.


ŽEMĖJ LIETUVOS

Kaip brangi esi, žeme tu gimta.
Nors būnu toli, tau širdy vieta.

Priedainis:
Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos,
Ąžuolai žaliuos, žemėj Lietuvos…

Nors esi maža, bet esi didi,
Nemuno vaga – tai tava širdis.

Ar diena žiemos, ar naktis rudens,
Tavo šilumos man užteks gyvent.


Ar žinai

Ar žinai, kad jinai, kad jinai tavyje. (2k.)
Tavyje, manyje, mumyse visuose. (2k.)

Gėlėje, žolėje, medyje, paukštyje
Saulėje, lietuje ir vaivorykštėje (2x2k.)

Meilė ji laimė ji, tavyje, manyje (2k.)
Tavyje, manyje, mumyse visuose (2k.)

Gėlėje, žolėje, medyje, paukštyje
Saulėje, lietuje ir vaivorykštėje (2x2k.)

Ar žinai, kad jisai, kad jisai tavyje. (2k.)
Tavyje, manyje, mumyse visuose. (2k.)

Gėlėje, žolėje, medyje, paukštyje
Saulėje, lietuje ir vaivorykštėje (2x2k.)

Džiaugsmas jis Dievas jis, tavyje, manyje. (2k.)
Tavyje, manyje, mumyse visuose. (2k.)
Paskutinį kartą redagavo Neringa Ant 07 05, 2005, 17:24, redaguota 2 kartą(us).

Neringa
Pranešimai: 590
Užsiregistravo: Ant 02 04, 2003, 20:30
Miestas: Vilnius

Rusiškos dainos

Standartinė Neringa » Pir 07 04, 2005, 22:24

О ДУШЕ АНАСТАСИИ
(бард Д.Шаповалов)

Я пою o душе, о бессмертной и чистой душе.
Как хотелось достичь тех великих и светлых высот.
Но туда не попасть в притяжённом земном багаже.
И живя в окружении мелких и тяжких забот.

ПР: Но есть душа, что смогла от всего оторватся.
И для неё нет преград, просто нету преград.
В танце лесном с чудной девушкой звери кружатся.
Праздник в лесу и тут каждый действительно рад.

В удивлении мира,- как же девушка в диком лесу.
Но она вот – живёт и весёлые песни поёт.
И ещё говорит,что я вам облегченье несу.
И действительно, - радость и счастье собою несёт.

ПР: Да есть душа ... ... ...

Вечный спор у неё, - как Володе ей всё объяснить.
Для неё эта жизнь, - как открытая книга лежит.
Освещая нам путь, чтобы мы тоже начали жить.
И в стремленьи своём, - вся как солнышко светит, горит.

ПР: Да есть душа ... ... ...

Ну давайте, друзья, соберёмся в стремленьи одном.
Факел мира возьмём, яркий свет мы его понесём.
И тогда лучик счастья заглянет ко многим в окно.
Значит вовсе не зря собираемся, вместе поём.

ПР: Да есть душа ... ... ...


КАНАЛЫ СВЕТА
(бард Олег Атаманов)

И когда злорадствует тьма,
Ураганы огни расспяли (застали)
И деревья корнями встали
И завыл проводами кошмар.

ПР: Мы теснее стоим друг к другу.
И вращаем по солнцу вьюгу.
Эта вьюга для нас родная.
Эта вьюга наших сердец.
Мы откроем каналы света,
Мы любовью спасём планету
С нами звёздная радь святая
С нами вечность и наш творец.

Будем жить, будем жить, будем жить
Будем души лелеять сами.
Прорастём в небеса корнями
И любить, и любить, и любить.

ПР: ... ... ...


СКОЛЬКО ВОКРУГ ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ
(бард Дмитрий Шаповалов, г. Кропоткин)

Сколько вокруг открытых сердец, сколько светящихся глаз!
Что же случилось, что же стряслось, - объединило нас? –
Просто на нашу землю сошла – Божья благодать.
Люди земли, встаньте с колен, хватит умирать.

ПР: Он пришёл к нам, посмотрите и почувствуйте душой.
Поднимайтесь и живите, ведь прекрасен мир большой.
Посмотрите, оглянитесь и откройте всем сердца
И друг другу улыбнитесь, ведь мы дети все Отца.

Что же друзья, братья мои, сёстры мои, пора–
Дружной семьей мусор нести с нашего двора.
Землю почистить,чисто помыть, ведь она же нам – Мать.
Время настало, время пришло солнышку вставать.
ПР: ... ... ...

Всё гениально, где свет Его, брат мой на свет иди.
Коль получил ты Его благодать, также другим свети.
Каждый из бардов должен нести лучик тепла Его.
Если на свет ты по этoму пришёл, будь же достоин того.
ПР: ... ... ...

Злости не место, злость пусть уйдёт – наши очистит сердца.
Каждый из нас свет понесёт от своего Отца.
Эту любовь людям дадим, людям из всей земли.
Людям посветит, их окрeпит, значит, мы что то смогли.
ПР: ... ... ...
ДЛЯ ДУХА НЕТ ГРАНИЦ
(бард Олег Атаманов)

Прямых к вершинам нет дорог,
Завалы на пути
И каждый шаг для нас – урок,
Как счастье обрести.

ПР: Для духа нет границ,
Для света нет преград,
Надежду в сердце сохрани,
Моя сестра, мой брат.

Для духа нет границ,
Для света нет преград,
Любовь и веру сохрани,
Моя сестра, мой брат.

А тот, кто начал запевать,
Священный долг неся,
Он знает: выбросить слова
О будущем нельзя.

ПР: ... ... ...
Над нами ждущие миры
За нами лучь земли.
Гори, звезда любви, гори
И нас (Господь) благослови.

ПР: ... ... ...


ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ
(Андрей Гусев, г.Егорьевск, Московская обл.)

Радостью я облачён на страданье,
Ум мой на части разбит.
Ты разбудила меня с опозданьем,
Но я на тебя не сердит.

Нет, быть не может не раньше, не позже –
Время всему своё есть,
Я просыпаюсь, блаженство, о Боже,
Утренних птиц слышу песни.

Сброшу с себя покрывало гордыни,
Слезу с порога ума,
Ты просветленья плащь мне накинешь,
С глаз вдруг нсчезнет туман.

ПР: Я встаю, мне рассвет улыбается
Я иду, а мне птицы пoют.
Этот миг никогда не кончается,
Всё сильней и сильней я люблю.

Лёгкой походкой по солнце – дороге
Выйду я в рощу Отца,
Вижу тропу, но не чувствую ноги,
Счастья не видно конца.

Помню, что всё это раньше я видел:
Небо, деревья, цветы,
Взгляд был другой, весь в тоске и обиде,
Ну, а теперь везде Ты.


Всё то же самое: звёзды и птицы,
Только иначе смотрю.
Зависти нет, не знаю, как злиться,
Люди, я всех Вас Люблю!
ПР: ... ... ...

Я пробудился от долгих иллюзий,
И осознал наконец.
Хочется крикнуть, пора уже, люди,
Здесь, а не в небе Отец.

Ищем чего – то, что сами не знаем,
Всё уже рядом давно
Хватит блуждать, вы уходите дальше,
Лучше откройте окно.

Бог постоянно стучится к нам в двери,
Только услышьте тот стук.
Всех нас поднимет с кроватей неверий
Песни Отца сладкий звук.

ПР: Новый день как цветок распускается,
И я Господа благодарю,
Что тот миг никогда не кончается,
Что сильней и сильней я люблю!

***


КОЛЫБЕЛЬНАЯ

1) Спи, дитя моё, усни,
Сладкий сон к себе мани.
В нянки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла,
Ветер, солнце и орла.

2) Улетел орёл домой,
Солнце скрылось под водой,
Ветер после трёх ночей
Мчится к матери своей,
Мчится к матери своей.

3) Ветра спрашивает мать:
«Где изволил пропадать?
Али звёзды воевал,
Али волны всё гонял,
Али волны всё гонял?»

4) «Не гонял я волн морских,
Звёзд не трогал золотых,
Я дитя оберегал,
Колыбелочьку качал,
Колыбелочьку качал.»

5) Спи, дитя моё, усни,
Сладкий сон к себе мани.
В нянки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла,
Ветер, солнце и орла.


***


Город май
(В. Скиба; Желтые Воды)

D............................Bm
Мне приснился странный сон,
.....G...........................A
А может быть не странный.
Мне приснился город Май
С птицами, с цветами.
Мне приснились облака.
Мне приснилось небо.
А как может небо
быть без облаков.
Припев:
D...............Bm
А - а - ай – aй
.....G.............A
Здравствуй город Май.
D...............Bm
А - а - ай – aй
.....G.............A...............D
Здравствуй город Май ай.

Мне приснились люди
Добрые, весёлые.
А как может город быть без людей.
Мне приснились дети
Смешные, озорные.
А как могут люди
Жить без детей.

Жаль что это только сон,
Но не только это сон.
Город этот будет,
Ежели все люди,
Поверят в город Май.
А – а – ай – ай.


Доставай гитары, барды!
( из репертуара А. Патокина)

…………………………..Em
1.Долго правил кнут и пряник,
Am………….D
Но идеи устарели.
G…………………….Em
Мир насильем не исправишь-
Am……………….D
За работу, менестрели.
G…………..Em
На планете миллиарды,
Am…………………….D
Ждущих факелов в ночи.
.G…………...Em
Доставай гитары, барды-
Am……D…………..G
Души музыкой лечи. 2-раза

2.Жизнь придуманная нами –
Деньги, звания и мода.
Мы судьбу ваяем сами,
Силы нам даёт Природа.
Новый путь рисуй на карте,
Лучь зари зажги в ночи:
Доставай гитары, барды-
Души музыкой лечи.2-раза

3.Мы встаём единым кругом
Мир, мечтой преображая.
Шаг за шагом, друг за другом
Запоёт Земля большая.
Сад цветущий араматный-
Плод божественных причин.
Эта музыка, ребята,
В сердце каждого… (2-раза) звучит.


Дом мой
(А. Самофал; Желтые Воды)

.Am..................Dm
Как приходит ночь
E...................Am
И ложусь я спать
...................Dm
Птицею несусь
E.................Am
Я в мечту свою.
Строить буду дом
Лес вокруг сажать
Роду на века
Я гнездо совью!

Припев:
.Am..........Dm
Дом мой, сад мой
..E....................Am
Лучше всех богатств на свете.
Дом мой, сад мой
Снятся мне давно.
Дом мой, сад мой
Сотворю я на планете.
Дом мой, сад мой
Будут всё равно!!!

Будут каждый день
Птицы звонко петь
И мохнатый шмель
Весело жужать...
Будет новый день
Листьями шуметь
Буду я рассвет
Каждый день встречать!

Радостью лучась
Песню я спою
Радостью лучась
Улыбнусь друзьям.
Верю в завтра я
И в мечту свою.
Верю, что пойдёт
Счастье по домам.


Расписалась
(А. Кукушкин; Челябинск)

..…...Am…………...Dm….E….Am
1. Расписалась зорька по небу малиной
…………C…………….G…………….C
Прям на зависть мастерам из Хохломы
…………….Dm…………E…………F
(А мне бы счас бы шаровары из сатина
……..Dm………...E………..Am
Да дорожку долиною до луны.)2р.

2. Эти краски нашим девкам бы на щёки
Всё же свёкла нажный колер не даёт
(А мне б набраться слов на тонкие намёки
Да послушать как тальяночка поёт.)2р.

3. На покосе до зари не разогнуться
Но хватает сил не только на косу
(Ну хоть разочек мне попробуй улыбнуться.
Я тебя до петербурга донесу.)2р.
4. – 1.


Мечта
(В. Крамской; г.Кромы)

………Em…………..Am
1.Верю я, настанет время,
………….D……………G
Где встречаем мы рассветы;
………C…………….Am
Приходя на встречу солнцу
………..H7……….Em
По сверкающей росе.
…...…Em………....Am
И творец нам улыбнётся,
...…….D……….……G
Ветерком разгладит косы
………C…………….Am
Разыгравшейся с медведем
……...H7………...Em
Говорливой детворе.
…………EmAm...D……….G
Припев: Мечта, Вера и Надежда,
..C..AmH7………….Em
Любовь собирает нас.
..Em...Am...D…………...….G
Всё, что мне для счастья надо:
..C..AmH7……………….…….Em
Любовь, свет счастливых глаз.
2.Солнца луч осветит кедры,
Озаряя их макушки,
И цветки в садах прекрасных
Приоткроют лепестки.
Защебечут сотни звуков,
Застрекочут у опушки,
Зажужат пчелой весёлой
Ароматные цветки.
Припев:
3.Новый век - он чист и весел,
Полон он благауханья,
Жизнью полон в каждом звуке,
В каждом миге красотой.
Сотворим с тобою вместе
Мир любви и пониманья,
Где питает воздух жизнью,
А родник живой водой.
Припев:
4.Пусть всегда сияет солнце
Над зелёною планетой,
Пусть водою животворной
Над землёй идут дожди.
И опять мечтой творящей
Песни льются и куплеты
И растут в садах прекрасных
Очень вкусные плоды.
Припев:


Солнце моё
( Т. Сорокова; С-Петербург)

..Dm…………………….Gm
1.Если вышел в путь, – надо идти,
.A7…………………………..Dm
Вопреки всем трудностям впереди.
……………………Gm
Если начал петь, - пой до конца!
..A7……………………….Dm
Чтобы для Любви распахнулись сердца!

…………Dm…………Gm
Припев: Солнце моё – это ты!
..C……………….F
Море и радуга, и цветы…
.Dm…………….Gm
Звёзды, сияющие во тьме…
A7……………………….Dm
Протяни свой луч от тебя ко мне.
.Dm………….Gm
Солнце моё! Не сердись!
..C…………………………..F
Посмотри в глаза мне и улыбнись…
…Dm……………………….Gm
Протяни мне руки , скажи мне –«ДА!»
..A7……………………………..Dm
Мы теперь Друзья с тобой навсегда!

2.Если на пути ты встретил врагов,
Ты на мир не сетуй - он не таков!
Ты возьми гитару - песенку спой…
И они споют её вместе с тобой!
Припев:
3.Если полетели тебе камни вслед,
Ты своих камней не бросай в ответ.
Выложи очаг, разведи огонь…
И руками струны тихонечко тронь.
Припев:


Родовые поместья мирян
(А. Самофал; Желтые Воды)

A E
Друг за другом летят дни, недели года
D E A
Наш Отец не меняет законов вселенских
То что сеяли мы, прорастало всегда
Но дорога вела в никуда.
Припев:
D E A F#m
Чтобы в радости жить - можно сад заложить.
Hm E A
На земле той не будет пусть ран.
Как цветы расцветут, по планете пойдут
Родовые поместья мирян.

Я смотрел на траву, на листву на закат
И не видел причины для горестей наших
Каждый сам для себя, мы построили ад
Но в начале ведь был райский сад.

Мы забыли давно чьи же мы сыновья
Каждой твари давали своё назначенье
Все в достатке в саду том мы жили друзья
Он, она, те, другие и я.

Всё мы шамбалу ищем, неведомый край
Где бы счастье смогли сотворить на века мы.
А он здесь, под ногами, бери и сажай
И с любовью расти себе рай.


Свети
(О. Шарченко; Желтые Воды)

1………………...F#
Будь добрым как утро,
.……………………….Hm
Как чистые капли дождя.
……………..…...F#
Будь светлым и мудрым,
………………………….Hm
И помни - все есть у тебя.
………………..Em
Душой будь богатым,
..…A……………..D
Дари ее свет другим.
………G…………………..Em
В гармонии будь со всем миром,
…..F#………………..Hm
И помни, что ты не один.

……………………….Em…………….A
Припев: У тебя есть все, ла ла ла ла ла
……………………….D…………………Hm
Чтоб счастливым быть. ла ла ла ла ла
………………Em……………..F#
У тебя есть все, ла ла ла ла ла
…………………..Hm……………H7
Чтоб в себе открыть. ла ла ла ла
…………….Em……………….A
Красоту, любовь, ла ла ла ла ла
..………………….D…………………Hm
Свет, тепло души… ла ла ла ла ла
………………Em……………..F#
У тебя есть все, ла ла ла ла ла
…………………Hm
Что захочешь ты!

2
Будь светлым как радость,
Как первый нетронутый снег.
Забудь все сомненья,
У сердца ищи лишь совет:
Куда отправляться
По новым дорогам судьбы.
Страданья, обиды, прощанья
В Любовь переделывай ты!

Припев:

3
Будь чистым как дети,
Как нежный весенний рассвет.
Люби, жди, встречайся,
Мечтай - и получишь в ответ:
Все радости мира
И лучшие песни земли.
Будь Богом Прекрасной Вселенной
Под маленьким именем ТЫ!

Припев:
Paskutinį kartą redagavo Neringa Ant 07 05, 2005, 16:26, redaguota 2 kartą(us).

Neringa
Pranešimai: 590
Užsiregistravo: Ant 02 04, 2003, 20:30
Miestas: Vilnius

Rusiškos dainos 2

Standartinė Neringa » Pir 07 04, 2005, 22:26

Россиюшка
(народная)

………….Gm…...A7…………Dm
Запевает песню, матушка Россиюшка
……………Gm……..C…………..F.D7
Открывает сердце в новы времена
…………….Gm…A7………..Dm……Gm
У неё с рождения есть такая силушка
………………….Dm………A7…………DmD7
Всё что в песне скажется сбудется сполна.
…………….Gm…A7………..Dm……Gm
У неё с рождения есть такая силушка
………………….Dm………A7…………Dm
Всё что в песне скажется сбудется сполна.

Поле-небо вспахано звёздами засеяно
Прорастают лучики света и добра
Братья ясны соколы, сёстры белы лебеди
Ткут мечту заветную сидя у костра.
Братья ясны соколы, сёстры белы лебеди
……………….Dm……A7………Dm.F#
Ткут мечту заветную сидя у костра.

……………Em……….F#………Hm
Наливайся нивушка спелыми колосьями.
…………….Em……..A…………….D.Hm
Пейте воду дерева с чистых родников.
………….Em……….F#……………G……Em
Родовые гнёздышки вейте птицы певчие
……………….Hm……..F#…………Hm.H7
Чтоб не знала музыка в сердце берегов.
………….Em……….F#……………G……Em
Родовые гнёздышки вейте птицы певчие
……………….Hm……..F#…………Hm
Чтоб не знала музыка в сердце берегов.

Что бы взялись за руки люди обновлённые
Нежно землю обняли радугой сердца.
Что бы сново встретились взоры их влюблённые
Что бы этой музыке не было конца.
Что бы сново встретились взоры их влюблённые
Что бы этой музыке не было конца.

Первый куплет


Трава зелёная
(А. Самофал; Желтые Воды)

….C…Am…E……….Am
Пробивается трава зелёная
………..C……G…...C
Из-под каменя и бетона.
.Am….…F….G……………….C
Посмотри же, раскрой свои веки
.Am…….F…………G……..C
Со всех сил тянется к человеку
Припев:
…F……..C
Травка травушка
G……...C
Шелковистая,
F……..C
Омой ноги мне
G……..C
Росой чистою.

Посмотри на меня, лишь не скажет
Под тяжелым каблуком наземь ляжет.
Но соберёт она последние силы
Отвернёт тебя от могилы.

Глянешь снова ты на зелёный лист
Зазвенит в ушах соловьиный свист.
Попадешь под дождь и простудишься
И от долгой спячки пробудишься.

Станешь чаще ты думать, размышлять
Глянуть на траву подойдёшь опять.
Выбросишь долой туфли с каблуками
По земле пойдёшь босыми ногами.


Наш Караван
(С. Николаев; Чебоксары)

C………………D……….Em
Всех встреч наверное не описать
C…………..Am7………..H7…Em
Вокзалов, сцен, пиронов, ожиданий.
C……..D………………Hm…..Em
Озёра чистых глаз предел мечтаний
C…………….Am7…….H7
Мы скоро встретимся опять.
Припев:
…………..C…………….D
Наш Караван весенний луч
………….Hm…………Em
Звенит натянутой струною.
…………C…………..D
Развеем поступью неволю
……………….Am7…………H7
Чтоб каждый стал самим собой.
Есть в этом мире красота
Пусть свет струится по планете
Мы все её родные дети
И будем счастливы всегда.

Небесный свет на разных голосах
Несётся песня через континенты
Любовь права, Любовь всегда права
Всё в ней вопросы и ответы.

Припев.
Первый куплет повторяется.
Припев.


Если ты помнишь
(из реп. Боярского)

..C……………………….Am
1.Если ты помнишь, мы были когда-то…
…….F…………………G………………C
Мы жили с тобою в далёком лесу у реки.
Да, если ты помнишь, нам все были рады:
И те, кто летал и те, кто носил клыки.
…………………….F……………..G
Припев: Давай, вернёмся в те места,
………………..C……………Am
Где жизнь всегда была проста.
Давай, вернёмся в добрый лес,
Где сосны ростом до небес.
Давай, вернёмся к той реке,
Где мы сидели на песке-е-е-е.
……..Dm………………….G
Там у самой воды только наши следы.

2.Если ты помнишь, нас птицы будили,
А маленький домик построили нам два слона.
Да, если ты помнишь, мы и ночью любили
Сидеть у реки, в которой жила луна.


Припев: Давай, вернёмся в те места,
Где жизнь всегда была проста.
Давай, вернёмся в добрый лес,
Где сосны ростом до небес.
Давай, вернёмся к той реке,
Где мы сидели на песке-е-е-е.
Там у самой воды только наши следы.
…………F………………G…….C
Этих дней не знает совсем суета.
……….F……………….G………C
Так давай вернёмся туда навсегда.2 раза.


Чаша
(А. Балюк; Сергиев-Посад)

G…….H7……………Em
Вместе по велению сердца
C……..G……D………………..GD7
Пересекаются в этом месте пути.
……G.H7……………….Em
В свете мы находим ответы
C………G…..D7……………...GD7
Объеденяются сново наши лучи.

Припев:
..G…H7…………….Em
Наша сотворённая чаша
C……….G……D………………….GD7
Во веки вечные будет светом полна.
..G…H7…………….Em
Наша сотворённая чаша
C……….G……D………………….GD7
Во веки вечные будет светом полна.

Волны светоносных мелодий
Переливаются в поднебесном краю.
Солнце и далёкие звёзды
Вновь улыбаются и безмолвно поют.

Стали мы друг другу друзьями
Огни рассветные зажигая собой.
Радость заменяет награды
И наполняет золотистой волной.

****
Paskutinį kartą redagavo Neringa Ant 07 05, 2005, 16:28, redaguota 1 kartą(us).

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Ant 07 05, 2005, 1:22

Dėkui visiems dainių šalies gyventojams prisidėjusiems prie šio dainininko sudarymo :) Su daina mes per pasaulį žengsim :)

Neringa
Pranešimai: 590
Užsiregistravo: Ant 02 04, 2003, 20:30
Miestas: Vilnius

Mantros

Standartinė Neringa » Ant 07 05, 2005, 16:29

Mantra mirčiai įveikti
(IŠ RIG VEDŲ)

OM. TRIAMBAKAM YAJAMAHE
SUGANDIM PUSHTI VARDANAN
URAVRUKANIVA BANDHANAN
MRITYOR MUKSHYA MAMRITAT

Šviesos meditacijos mantra
(IŠ RIG VEDŲ)

OM. BHUR. BHUVA. SVAHA.
TAT SAVITUR VARENYAM.
BHARGO DEVASYA DIMAHIN.
DHYO YONA PRACHODAYAT. OM.MALDA

Tebūna pasauliai ir žmonės laimingi.
Tebūna pasauliai ir žmonės laimingi.
Tebūna pasauliai ir žmonės laimingi.
Om, ramybė, ramybė, ramybė.

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Šeš 07 09, 2005, 0:02

Jo :P Nuo Lietuvos per Ukrainą, Baltarusiją ir Rusiją ir iki pat Indijos :) Šiandien kaip tik Vilniaus klube įsivaizdavom, kad visa žemė laiminga :love:

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Šeš 07 09, 2005, 0:27

Žinai, basta, imkim ir pasistenkim, kad tas pasaulis, kurį mes paliksim, būtų tikrai gražesnis ir laimingesnis :P

Uosis
Pranešimai: 1564
Užsiregistravo: Sek 12 22, 2002, 13:34

Standartinė Uosis » Šeš 07 09, 2005, 0:40

Ir kad norėtųsi vėl ir vėl sugrįžti :love: :love: :love: ir kad lauktų sugrįžtant :love: :love: :love:

Skelbti atsakymą